Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Mocīšu darbnīca 14”

BJC “IK Auseklis” izstāžu zālē apskatāma Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Mocīšu darbnīca 14”. Šī gada konkursa tēma “Visātrākais, visdārgākais, vis-,vis-…”

Konkursa mērķi ir rosināt bērnos un jauniešos interesi par motociklu, tā attīstības vēsturi, ražotājfirmām, konstruktoriem, sasniegtajiem rekordiem, interesantiem faktiem; sekmēt bērnu un jauniešu radošās spējas grafikas mākslā un praktiskā darba iemaņas, veidojot savu motocikla modeli, kā arī pilnveidot māksliniecisko izaugsmi piedaloties konkursa izstādē ar savu radošo veikumu un veicināt mākslas aktivitātes pilsētā.

Šogad esam izveidojuši ļoti skaistu izstādi ar grafikas tehnikās, melnbaltā tonalitātē veidotiem zīmējumiem un bezgala interesantiem vizuāli plastiskās mākslas darbiem un visos darbos ir vis-,vis-, vis- labākie mocīši!

Paldies kuplajam dalībnieku skaitam – 173 darbi! Paldies 50 skolotājiem, kuri savus audzēkņus motivējuši darbam, no 27 izglītības iestādēm!

Paldies Centram par atsaucību un atbalstu konkursa rīkošanā!

Izstāde apskatāma no 5. līdz 25. februārim plkst. 9.00 – 19.00 darba dienās Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” Silciema iela 3, Rīga.

Gaidām ciemos!

Aicinām gatavoties un piedalīties BJC “IK Auseklis” organizētajā konkursā “Daba mums apkārt. Pļava 15”! Nolikums – www.ikauseklis.lv; www.intereses.lv