Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Nominācija 2021!

Mācību gads tuvojas finiša taisnei, neierastā, meklējumu un atklājumu, jaunu darba  formu, ideju, izturības, izaicinājumu,  radošu izpausmju, piepildītos mēnešos nonācis līdz maijam.

Paveikto apkopojam bērnu un jauniešu centra (turpmāk-BJC) “Laimīte”  nominācijās: par radošu un aktīvu darbu interešu izglītības pulciņā, par sasniegumiem, lielais paldies, 10+, gada skolotājs. Nominācijām pieteikti  aktīvākie, nenogurdinošie, vienmēr darboties motivētie, radošu ideju realizētāji.  Tie ir   izglītības iestādes audzēkņi, viņu vecāki, iestādes darbinieki, skolotāji.  Mūsu labākie!

Pasākums notiks attālināti un būs skatāms  20.maijā  plkst. 18.30  BJC “Laimīte” YouTube kontā.

Vasara deva  mums visiem cerību, ka dzīve atgriezīsies ierastajā ritumā, bet nekā, oktobris atkal mūs pārsteidza ar ierobežojumiem satikties klātienē. Viss turpinājās, mēs strādājām un meklējām.  Kā? Skolotāji un  bērni pieņēma izaicinājumus,  pielāgojās tā brīža situācijām, darbojās, domāja, radīja. Satikās dažādās e-vides platformās. Par sabiedroto saziņai un izziņai kļuva gaišais viedo ierīču ekrāns.  Ir tapuši darbi konkursiem, ir aktīvi noritējušas aktivitātes pulciņu ietvaros un ir gūti labi rezultāti!

Paldies pedagogiem, bērnu un jauniešu ģimenēm!

Varam teikt, ka šo grūtību pilno mācību gadu esam aizvadījuši ar lielu cerību apziņā, ka tas nebūs ilgstoši. Labas domas un īstena ticība, no sirds,  stiprina ik katru.

Informāciju sagatavoja: Maira Kalniņa, BJC “Laimīte” izglītības metodiķe