Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” rīkotais konkurss “MOCĪŠA DARBNĪCA 18” uzsāk startu

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” rīkotā konkursa “MOCĪŠA DARBNĪCA 18” tēma šogad ir “Profesionālais” mocītis.

Konkursa mērķi ir: veicināt dalībnieku interesi izzināt profesiju daudzveidību, veidot interesi par vizuālās reklāmas iespējām karjeras popularizēšanā, vīzijās, kā arī pilnveidot dalībnieku māksliniecisko izaugsmi, piedaloties Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” 35.gadadienas organizētajā konkursā izstādē.

Konkursa uzdevumi ir: rosināt bērnu un jauniešu radošās spējas vizuālajā mākslā (grafikā) un modelēšanas prasmes vizuāli plastiskajā mākslā, izmantojot mocīti kā vizuālu profesijas reklāmu, profesijas objektu, profesijas reklamētāju, utt., kā arī izvērtēt dalībnieku interpretācijas spējas, veicināt pedagogu un audzēkņu radošās pieredzes apmaiņu.

Konkursa darbus ar pielikumu Nr.1 iesniedz 2024. gada 25., 26. martā no plkst. 9:00 līdz 19:00, Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis”, Silciema ielā 3, Rīga, LV – 1024.

Konkursa izstāde 2024. gada 29.marts – 18.aprīlis

Konkursa laureātu apbalvošana notiek 2024.gada 18.aprīlī plkst.16:15, Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis”, Silciema ielā 3, Rīga.

Nolikums apskatāms ŠEIT

Veidojam savas karjeras mocīti! Lai izdodas! Gaidīsim!

 

Informāciju sagatavoja

Aija Kalniņa

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis”

izglītības metodiķe