Atcelti Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētie pasākumi

#Paliec mājās un esi vesels!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs ATCEĻ visus organizētos pasākumus vismaz līdz 2020. gada 16. aprīlim. Informācija par pasākumu datumu maiņām un norisi tiks precizēta pēc situācijas stabilizēšanās.

Nr.p.k. Plānotais norises laiks Pasākums Rīcība
1. 13.03.2020. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” 2. kārta ATCELTS
2. Līdz 18.03.2020. Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa-izstādes „Radi rotājot” 1. kārta NETIEK ORGANIZĒTA DARBU IZŅEMŠANA 18.03.

Darbi paliek izstādes vietās.

 

3. 18.03.2020. Skolu muzeju pedagogu seminārs „Izglītības iestādes muzeja darbības pamati” ATCELTS
4. 18. un 20.03.2020. Vokālo ansambļu, koru vadītāju un koncertmeistaru kursi „Ansamblis un koris. No idejas līdz spilgtam rezultātam” ATCELTS
5. 19.03.2020. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai” ATCELTS
6. 23.-26.03.2020.

 

27.-29.03.2020.

Rīgas tautas deju kolektīvu mēģinājumi

 

Rīgas tautas deju kolektīvu skate

ATCELTS
7. 24.,26.03.2020. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas “ROTĀ SAULE, ROTĀ BITE” Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums – skate ATCELTS
8. 23. un 27.03.2020. Audzināšanas kursi  “Pašdisciplīnas un saskarsmes attīstība 21.gadsimtā” un “Prāta treniņš un pašdisciplīna skolēna ikdienā” ATCELTS
9. 30.03.-17.04. Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa-izstādes „Radi rotājot” 2. kārta ATCELTS

 

10. 30.,31.03.,

01.,03.,07.04.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta “Dziesmubērns” Rīgas zēnu, 5. – 9. klašu, 5. – 12. klašu, meiteņu un jaukto koru konkurss, I KĀRTA ATCELTS
11. 03.04.2020. Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa III kārta ATCELTS
12. 05.04.2020. Tradicionālās dziedāšanas konkurss „Klaberjakte 2020” ATCELTS
13. 05.04.2020. Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates un kopmēģinājums (Rīga) ATCELTS
14. 06.04.2020. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lieluzveduma “Augstāk par zemi” Rīgas mūsdienu deju kolektīvu fināla konkurss ATCELTS
15. 16.04.2020. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas „Radi rotājot” Rīgas tērpu kolekciju skate un radošo darbnīcu konkursa II kārta Rīgā ATCELTS