Ar balvu pasniegšanu un izstādes atklāšanu noslēgusies pedagogu “Metodisko materiālu skate 2016”

Dzīves atziņa vēstī- mums katram ir dotas dažādas izvēles iespējas, un katra izvēle virza mūsu dzīvi tālāk un norāda, kurā virzienā varam augt un attīstīties, ja vien to vēlamies. Šogad 31 Rīgas interešu izglītības pedagoga izvēle ir bijusi izstrādāt metodisko materiālu, apkopojot un  popularizējot savu darbu, tādējādi, paaugstinot savu kvalifikāciju.

Šogad skatē kopumā piedalījās 28 darbi- no BJC “IK Auseklis”, BJC “Rīgas Skolēnu pils”, Rīgas Jauno tehniķu centra, TJN “Annas 2”, Rīgas Pļavnieku pamatskolas, BJC “Altona”, Rīgas Hanzas vidusskolas, BJC “Daugmale”, BJC “Mīlgrāvis”, BJC “Zolitūde”, Pamatskolas “Rīdze”, BJC “Kurzeme” un BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola”. Pedagogu darbu kvalitāte aug- tiek risinātas un modelētas aktuālas tēmas, piedāvātas inovatīvas idejas, tiek meklēti jaunas darba formas akcenti.

Organizējot metodisko materiālu skati, ieguvēji ir gan skolotāji, gan pulciņu audzēkņi, jo mainās izglītības vide, skolēna un pedagoga sadarbības formas un saturs, un tiek sekmēta pedagoga pašizpausme.

Darbu prezentācijās vērojams autoru ieguldītais darbs, iniciatīvas un profesionālisms.
Par aktīvu līdzdalību un sasniegto rezultātu Metodisko materiālu skatē noslēguma pasākumā visu darbu autori saņēma laureātu diplomus, atzinības rakstus, pateicības un veicināšanas balvas.

foto1Šajā gadā par labākiem autoriem un viņu darbiem žūrija atzina:

  • Kristīne Pazare, Dace Endziņa un Jolanta Šalvīte (BJC „Altona”) „Flīžu mozaīka”;
  • Dace Putāne (BJC „Rīgas Skolēnu pils”) „Burti dārzā”;
  • Ligita Kalndere (BJC „Rīgas Skolēnu pils”) „Skolnieku vārdu krājumu paplašināšana vācu valodas nodarbībās”.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs pateicas visiem Metodisko materiālu skates dalībniekiem par ieguldīto darbu, radošām idejām, savukārt izglītības iestādēm – par sniegto atbalstu, veicinot pedagogu metodisko materiālu veidošanu un apzinot pedagogu metodiskā darba pieredzi.

Rakstot, piedāvājot, izstrādājot, modelējot, veidojot, īstenojot – tā ir iespēja palīdzēt audzēkņiem gūt panākumus, tā ir iespēja uzlabot nākamās paaudzes izglītības kvalitāti.

Skati organizēja Rīgas Interešu izglītības Metodiskais centrs  pateicoties Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta atbalstam.

Dalībnieku metodisko darbu izstādi vēl iespējams apskatīt līdz piektdienai 2. decembrim BJC “Rīgas Skolēnu pils” 215. telpā katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00. Turpmāk visi skates darbi būs pieejami Metodiskā centra bibliotēkas lasītavā.

Tas, kurš ņem- piepilda plaukstas. Tas, kurš dod- piepilda sirdi.

/Laodzi/

Informāciju sagatavoja:

Gita Pērkone

Izglītības metodiķe