Apsveicam! Zināmi Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa-izstādes “Rīgas toņi un pustoņi” 2. kārtas rezultāti!

Bērnu un jauniešu mākslas darbu 2. kārtas konkursā – izstādē “Rīgas toņi un pustoņi” piedalījās vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju interešu izglītības programmu audzēkņu 292 darbi no 42 Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm.  195 – vizuālās mākslas darbi, datorgrafikas, fotogrāfijas, animācijas un 97 – vizuāli plastiskās mākslas darbi, vides objekti.

274 individuālie darbi, 8 kopdarbi, 10 grupas darbi. Autoru skaits kopā 398!

Konkursa 2. kārtas darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra izveidota vērtēšanas komisija:

Indra Laura Lazdiņa – Limbažu Mūzikas un mākslas direktore.

Jānis  Dukāts – gleznotājs, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas direktors.

Artūrs Blušs – Valsts izglītības satura centra, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas ekspertu komisijas priekšsēdētājs, mākslinieks,  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogs, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas gleznošanas pedagogs un stikla mākslinieciskās apstrādes pulciņa vadītājs.

2.kārtas PROTOKOLS pieejams ŠEIT

Ar Valsts Izglītības satura centra vērtēšanas komisijas lēmumu  dalībai 3. kārtā izvirzīti I un II pakāpes ieguvušie darbi. Kopskaitā 88 darbi/139 autori.

Konkursa 3.kārtas dalībnieki. Skatīt ŠEIT

Paldies bērniem un jauniešiem,  pedagogiem, vecākiem un atbalstītājiem par atsaucību, radošumu, ieguldīto darbu, pacietību, mīlestību un dalību konkursā!

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra Nolikumu 3.kārta plānota 2023.gada 3.jūnijā Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. Mākslas darbu izstāde “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” no 2023.gada 22.maija līdz 4.jūnijam.

Par pasākumu atbildīgā Valsts izglītības satura centra Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļa vecākā eksperte Sandra Mieze. Vairāk informācija par konkursu Valsts izglītības satura centra mājas lapā https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla

Svarīga informācija!

26.04.2023. plkst. 18.00 konkursa-izstādes un tērpu skates 2.kārtas dalībnieku Apbalvošanas pasākums Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē, Ostas prospektā 11, Rīgā. Visiem 2.kārtas dalībniekiem piešķirti  Diplomi un balvas.

Uz konkursa 3.kārtu izvirzītie mākslas darbi tiks nogādāti kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

Līdz 8.maijam uz 3.kārtu neizvirzītie mākslas  darbi tiks nogādāti izglītības iestādēs.

Lai radoši un veiksmīgi!

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača,

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists