Apsveicam bērnu un jauniešu tērpu skates “Rīgas toņi un pustoņi” 1. kārtas dalībniekus

Konkursa “Rīgas toņi un pustoņi” 1.kārtas tērpu kolekciju skatei tika saņemti 7 pieteikumi no 5 Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm.

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu visas tērpu kolekcijas tika izvirzītas dalībai tērpu skatē “Rīgas toņi un pustoņi” 2.kārtā.

Skatē piedalījās:

  • Rīgas Sarkandaugavas pamatskola, pedagogs Vija Liepa;

Tērpu kolekcija “Pārvērtības”, 1. – 4. klašu grupa;

  • Rīgas Rīnūžu vidusskola, pedagogs Tatjana Suhanova;

Tērpu kolekcija “Mīksts un balts kā pūka, gaisīgs kā mākonis”,

  1. – 4. klašu grupa;
  • Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”, pedagogs Santa Cellere-Celerte;

Tērpu kolekcija “Divmāsiņas”, 5. -9. klašu grupa;

  • Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Olga Trushkova;

Tērpu kolekcija “Dambretes karaliene”, 5. -9. klašu grupa;

  • Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, pedagogs Elga Šmite;

Tērpu kolekcija “Kosmoss”, 5. – 9.klašu grupa;

Tērpu kolekcija “Boho šiks”, 5. – 9. klašu grupa;

  • Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, pedagogs Antra Žīgure;

Tērpu kolekcija “Krāsu deja”, 10.-12. klašu grupa.

Viens no konkursa, tērpu kolekciju skates  mērķiem – sekmēt bērnu un jauniešu kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, radošo pašizpausmes attīstību, piederības sajūtu Latvijai. Konkursa tēma –  “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”.

Dalībnieki tika aicināti iepazīt un pētīt Rīgas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamas personības. Radīt laikmetīgus mākslas darbus un tērpu kolekcijas akcentējot savai dzīvesvietai, pilsētai un tās apkaimei raksturīgo

 Paldies bērniem un jauniešiem, pedagogiem  par atsaucību, radošumu, ieguldīto darbu, pacietību, mīlestību un dalību konkursā!

 Paldies vecākiem par atbalstu!

 Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam!

 I kārtas konkursa PROTOKOLS pieejams ŠEIT

I kārtas tērpu kolekcijas vērtēja Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” izveidota vērtēšanas komisija:

 Velga Jākobsone – Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā (Mg.paed.).

Mākslas pedagoģe, pedagogs ar ilggadēju pedagoģisko pieredzi PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā Apģērbu dizaina izglītības programmā. Pedagogs mācību priekšmetos kompozīcija, datorgrafika, lietišķā grafika, tehniskā grafika, grafikas dizains, darbs materiālā, mācību prakse, kvalifikācijas prakse un kvalifikācijas projektu vadība.

Pieredze kā augstskolas pedagogam. 2016 – 12017 gadam kostīmu vēstures lektore Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā .

Pieredze kā Valsts komandas pedagogam. Pretendentu sagatavošana konkursam “Euroskills 2014, 2016, 2018”, 2 zelta un 1 sudraba medaļas, Ministru kabineta, Kultūras ministrijas un Izglītības ministrijas diplomi.

Inese Mailīte – Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece, mākslas pedagogs ar ilggadēju pieredzi PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. Pedagoģiskā pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem,  vadījusi Mežaparka Attīstības biedrības bērnu mākslas nodarbības un Žila Verna Rīgas Franču skolas mākslas pulciņa nodarbības dažādām vecuma grupām. Latvijas Mākslinieku savienības biedre.

Ieva Helmūte – māksliniece, grafiķe. Grafikas darbnīcas un mākslas studijas vadītāja, biedrības Mūzikas un mākslas Centra direktore. Mākslas pedagogs.

 Svarīga informācija!

 Līdz 6.aprīlim Diplomi, Atzinības raksti tiks ievietoti Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā izglītības iestāžu pasta kastītēs.

Tērpu kolekciju skates “Rīgas toņi un pustoņi” 2. kārta notiks  2023. gada 26.aprīlī plkst. 16.00 Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē, Ostas prospekts 11, Rīgā.

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli pl