Akordeonu dienu orķestra vasaras plenēra koncerti

Aicina apmeklēt Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” akordeonistu ansambļa “Opuss” un Kokneses Mūzikas skolas mācību orķestra 2021.gada vasaras plenēra koncertus!

  • 3. augustā plkst. 18.00 Rīgas sv. Pētera baznīcā  Karīnas Goldmanes (klavieres/Vācija) un Karolines Vancānes (akordeons/Latvija) koncerts (Programmā – G.F. Hendeļa, J.S. Baha, A. Vivaldi mūzika)
  • 5. augustā plkst. 16.00 Akordeona dienu orķestra koncerts Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”
  • 7. augusts plkst. 14.00 Rīgas sv. Pētera baznīcā Akordeona dienu orķestra koncerts “ Vasara akordeona skaņu burvībā…”

Diriģente Karoline Vancāne,
Koncertus vada Iveta Bērziņa,
Programmā dažādu laikmetu žanru un stilu mūzika

IEEJA BEZ MAKSAS!