Aicinām Rīgas interešu izglītības audzēkņus (bērnus un jauniešus) un skolotājus piedalīties tautasdziesmu maratonā, kas veltīts Latvijas Republikas 103. dzimšanas dienai

Līdz 2021. gada 13.novembrim Rīgas interešu izglītības audzēkņi un skolotāji tiek aicināti nofilmēt un iesūtīt savu mīļāko latviešu tautasdziesmu. Video materiālā tautasdziesmas var: runāt, dziedāt, izdejot, uzzīmēt un izpausties vēl citās mākslas formās. Tautasdziesmu tēmu var brīvi izvēlēties, piemēram, daba, ikdienas dzīve, svētki u.c.

Darbi iesniedzami elektroniski, augšupielādējot video materiālu platformā failiem.lv un aizpildot elektronisko pieteikuma formu https://forms.gle/ZNjSLDCThgx85Mpv9 līdz 13.11.2021.

Video iesniegšana:
  • Katra tautasdziesma tiek ierakstīta atsevišķā video materiālā.
  • Video var būt uzņemts ar profesionālām vai amatieru video iekārtām, kā telefons, foto kamera, bet ir svarīgi ievērot sekojošus noteikumus:
    1. Ja tiek filmēts ar telefonu, turēt telefonu horizontāli, nevis vertikāli;
    2. Filmēt labi apgaismotās vietās;
    3. Balss ierakstam, runai videomateriālā jābūt skaidri saprotamai.

Veidosim kopīgu dāvanu Latvijas dzimšanas dienā – virtuālo svētku koncertu – latviešu tautasdziesmu maratonu!

Svarīgi!
  • Iesūtot video materiālus organizatoriem, bērnu vecāki/likumiskie pārstāvji piekrīt, ka šis materiāls var tikt izmantoti kopīga video veidošanā un publicēšanai.
  • Video filmēšanas laikā jāievēro visi valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Kontaktinformācija: Reinis Vējiņš, Centra galvenais speciālists teātra mākslas jomā, tālrunis 26371731, e-pasts: reinis.vejins@intereses.lv