Aicinām apskatīt Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieku radošo piedzīvojumu – izstādi “Papīra māksla”

Līdz 2021. gada  16. septembrim darba laikā  Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” izstāžu zālē, 2. stāvā, Baltāsbaznīcas ielā 14, apskatāma Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieku radošā izstāde “Papīra māksla”.

Radošais piedzīvojums sākās 2020. gada vasarā Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izbraukuma seminārā, kura ietvaros viesojāmies Līgatnes Amatu mājā un piedalījāmies Diānas Gustavas  izglītojošā un praktiskā nodarbībā “Viss par un ap papīru”. Meistares vadībā bija iespēja katram izveidot trīs dažādus lietā papīra darbus, kas bija atraktīvs un interesants process. Pirmais darbs – papīrs ar augu atspiedumiem. Otrais darbs – papīrs ar plaukstas atspiedumu, kura veidošanā bija jāsadarbojas vienam ar otru. Trešais darbs – krāsains, pēc autora ieskatiem. Izveidotie darbi tika atstāti, lai izžūst. Pēc kāda laika darbi tika atgādāti uz Rīgu, tos ieraugot, radās ideja par izstādi, par prieku sev, par iedvesmu citiem –  varbūt ceļojumam uz Līgatni vai citai radošai aktivitātei!

Radošais piedzīvojums turpinājās rudenī, galvenās speciālistes Elita Kalnačas vadītajā radošajā darbnīcā, veidojot papīra kroņus. Uz kādu mirkli ikviens no mums iejutās mākslinieka – dizainera lomā, radot astoņus savus pirmos un īpašos papīra kroņus!

Rīgas interešu izglītības metodiskā centra pirmajā izstādē ar saviem darbiem piedalās: Inga Cimiņa – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja; Santa Vancāne – Projektu vadītāja, Centra vadītājas vietniece; Arta Grīna – Galvenā speciāliste mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālās mūzikas jomā; Dina Liepa – Galvenā speciāliste folkloras jomā;  Ineta Bērziņa – Galvenā speciāliste tautas dejas jomā; Elita Kalnača – Galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā; Ivetta Tamane – Galvenā speciāliste mūsdienu deju jomā;  Ilona Plūme – Galvenā speciāliste koru mūzikas jomā; Marina Lučko – Projektu vadītāja metodiskajā darbā; Maija Feldmane – Centra un Ziemeļu rajonu pasākumu koordinatore; Ilze Herberga – Vidzemes priekšpilsētas pasākumu koordinatore; Ilze Rimicāne – Latgales priekšpilsētas pasākumu koordinatore.

Tas bija interesants un radošs piedzīvojums, kur sākumā nenojautām par skaisto iznākumu!

Paldies kolēģiem par radošo piedzīvojumu! Lai iedvesma jauniem izaicinājumiem!

Foto ieskats radošajā darbnīcā un izstādē

 

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā