Aicinām apmeklēt izstādi “Vienas gleznas stāsts”

Izstāde “Vienas gleznas stāsts” apskatāma bērnu un jauniešu centra “Laimīte”  izstāžu zālē Baltāsbaznīcas ielā 14 līdz 2022. gada 14. oktobrim.

Nedaudz par izstādi un kā veidojās “Vienas gleznas stāsts”.

  1. augustā Latvijas Nacionālā mākslas muzejā sākās mūsu piedzīvojums, izaicinājums un iespēja kopīgi uzgleznot gleznu! Pasākumu radošajā meistarklasē “Kā top glezna?” organizēja Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa. Pasākumu iemūžināja fotogrāfs Roberts Blaubuks.

Mākslinieces, pedagoģes Patrīcijas Brektes-Pannetjē vadībā nepilnās 3 stundās tapa mūsu kopīgais darbs – Vilhelma Purvīša gleznas “Pavasarī (Ziedonis)” kopija. Kad uzzinājām un iepazināmies ar uzdevumu,  atbildība un cieņa pret izcilo gleznotāju radīja satraukumu, šaubas vai mēs to spēsim veikt?, bažas par rezultātu!  Bet atklājās, ka 13 cilvēku komanda, profesionāla mākslinieka, pedagoga vadībā, var kopīgi radoši darboties un tik galā ar uzdevumu un radīt mūsu kopīgo “Pavasari”! Noslēgumā bija pārsteigums un prieks par paveikto! Kopīgā darba autori: Inga Cimiņa, Aiva Sarma, Marina Lučko, Oskars Vainausks, Arta Grīna, Ilona Plūme, Dina Liepa, Ineta Bērziņa, Ilze Herberga, Alda Bēvalde, Elita Kalnača, Gunārs Antapsons, Reinis Vējiņš!

Paldies Patrīcijai Brektei-Pannetjē par metodisko, profesionālo vadību un atraktīvo pieeju, lai šis darbs patiešām taptu, par piedzīvojumu muzejā!

Katra diena ir izaicinājums un iespējas darīt kaut ko labu, pārvarēt sevi, dot citiem labo, gūt prieku, gūt ko jaunu!

  1. augustā, dzerot rīta kafiju no krūzes ar Vilhelma Purvīša gleznas “Pavasarī (Ziedonis)” attēlu, nebija ne nojausmas, ka pēcpusdienā kopīgi ar kolēģiem gleznosim “Pavasari”!

Un tā sākās “Vienas gleznas stāsts”. Trešo gadu un trešo reizi organizējam Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieku radošo darbu izstādi.

Izstādē var apskatīt mūsu kopīgi radīto Vilhelma Purvīša gleznas “Pavasarī (Ziedonis)” kopiju. No fotogrāfa Roberta Blaubuka, kolēģa Reiņa Vējiņa un Elitas Kalnačas fotogrāfijām, izveidots foto stāsts par to kā tapa glezna. Ņemot vērā, ka izstāde notiek bērnu un jauniešu centrā, kur darbojas un veidojas radošas  personības, izstādes stāsta būtiska daļa ir iepazīstināt ar izcilā ainavista, gleznotāja, pedagoga, Mākslas muzeja direktora, Mākslas akadēmijas rektora, Vilhelma Purvīša darbību, sasniegumiem un būtisko devumu un nozīmi Latvijas kultūrā. Purvītis arī organizējis vairākas Latvijas mākslas izstādes Eiropā.

Stāstu papildina un turpina ieskats Vilhelma Purvīša dzimtajās mājās “Vecjaužos”, Taurupes pagastā, kur fonds “Viegli” veido muzeju un radošo centru. Līdz 1. novembrim “Vecjaužos”, iespēja apskatīt  fonda “Viegli” organizēto brīvdabas izstādi “Septiņi gudrie”, kas iepazīstina ar septiņām personībām, kuras izvēlētas un varētu būt būtiskas un nozīmīgas Vilhelma Purvīša dzīvē. Aicina ikvienu pārdomāt par cilvēkiem, kas mainījuši, ietekmējuši mūsu izvēles, mūsu ceļus un izpratni par vērtībām. Brīvdabas ekspozīcijā var iepazīties ar vectēvu Jēkabu, kurš kopā ar ģimeni iekopa ābeļdārzu,  Slovecki (pareizticīgo mācītāja dēls), kurš pirmais pamanīja Purvīša gleznotāja talantu un palīdzēja veikt svarīgas izvēles, mācītāju Miervaldi Ķemeru, kurš bija Purvīša audzēknis,  reizē garīgais tēvs un līdzgaitnieks, gleznotāju Kurtu Fridriksonu, Johanu Valteru, audžumeitu Marionu Vitans un gleznotāju, pedagogu Arhipu Kuindži. Citēju: “Arhips Kundži  – gleznotājs, Pēterburgas akadēmijas Purvīša mīļākais pasniedzējs. Savus audzēkņus nevis “dresēja”, lai kļūtu par atdarinātājiem, bet mācīja viņiem attīstīt pašiem savus talantus”.

“Vecjaužos” 15. oktobrī plkst. 14.00 ir iespēja apmeklēt koncertu, izstaigāt ainavu taku, kā arī veikt ziedojumu. Par saziedotajiem līdzekļiem ir plānots iestādīt lielu ābeļdārzu. Vairāk informācijas par pasākumu fonda “Viegli mājas lapā”.

Rīta kafijas krūze domās par izcilo gleznotāju Vilhelmu Purvīti, izaicinājumi un iespējas, kopīgs piedzīvojums ar kolēģiem mākslas muzejā, “Pavasaris”, nesenās atmiņas par “Vecjaužiem” un pārdomas par fonda “Viegli” brīvdabas izstādi “Septiņi gudrie”, tāds ir mans “Vienas gleznas stāsts”, kurš turpinās.

Stāsta nobeigumā aicinu ikvienu aizdomāties par  “7 gudrajiem”, kas ietekmējuši, kas palīdzējuši un palīdz kļūt par sevis labāko un pilnīgāko versiju! Ja iespējams, pateikt – Paldies!

Novēlu pedagogam īstenot savu misiju – saskatīt ikviena audzēkņa talantus, palīdzēt tos apzināties un mērķtiecīgi pilnveidot!

Lai mums vairāk brīnišķīgu Pavasaru!

Pielikumā ieskats izstādē. Foto Roberts Blaubuks, Elita Kalnača

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists