Aicina apskatīt izstādi bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” – “Lai burvji bur…… mēs vienalga gaismu radām!” 

Gaisma kā labākais iespējamais mūsos – mūsu rīcībā, domās, emocijās. Gaisma kā patiesība un mūžsenās zināšanas. Gaisma kā vēlēšanās darīt sevi labāku un darīt labu citiem. Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” aicina apskatīt izstādi “Lai burvji bur…… mēs vienalga gaismu radām!”. Izstāde apskatāma līdz 2022. gada 29.aprīlim BJC “Laimīte”, Sarkandaugavas ielā 24.

Mūsu kolēģe vizuālās mākslas skolotāja Vēsma Vītola,  turpina iedibināto   tradīciju rīkot un iekārtot izstādi  pavasara atnākšanai – plauksmes, ziedu uzvaras gājienam.  Vēsma aicināja piedalīties visus, kuri jūtas piederīgi “Laimītei”. Ideju “perēšanas” un “izšķilšanās”  laiks bija brīvie brīži, garie, tumšie rudens un ziemas vakari. Rezultāts ir  vispusīgs.  Vēsmas Vītolas aicinājumam atsaucās viņas esošie un bijušie audzēkņi, ģimenes locekļi, bērnu un jauniešu centra darbinieki un viņu piederīgie, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieki ar kroņu izgājienu pavasarī. Izstāde ir bagāta ar gleznām, zīmējumiem, rakstu rakstiem izrakstītiem  adījumiem, iztamborētiem stāstiem, uzšūtiem apģērbiem, rotaļlietām, pērļu darinājumiem, izšuvumiem – rotām, mirkļa brīnuma pārvēršanu  fotogrāfijā, ar krāsu plūdumu un smalku otas pieskārienu dekoros, sirds siltuma un laba vēlējumiem apsveikuma kartiņās, mandalu krāsu salikumos, kolāžu veidošanā, papīra pārradīšanā, pārtapšanā.

Ir  atklājies ne viens vien talants, par kuru nezinājām. Kādi  tik nav  brīvā laika piepildīšanas vaļasprieki!

Paldies, ka jūsu darbi ir šajā  izstādē –

Vēsmai Vītolai, Dagnijai Timulei, Megijai Vītolai, Danielai Vītolai, Svetlanai Bogdanovai, Antrai Vāvērei, Sofijai Trofimovai, Margaritai Romanovai, Tamārai Šīrantei, Marjai Burmeistar , Aijai Ozoliņai, Līgai Liepiņai, Inesei Brants, Reinim Vējiņam, Diānai Ropšai,  Anetei Auzānei, Sandrai Mauriņai, Vizuālās mākslas pulciņam, Ludmilai Dergačovai, Daigai un  Mārtiņam Vorslaviem, Ērikai Kamenskai, Anitai Spēlmanei, Irinai Gordinai, Gaļinai Gordinai, Anikai Mateus, Ilzei Varakalnai, Bogdanam Miheikinam,  Ingai Cimiņai, Santai Vancānei, Artai Grīnai, Elitai Kalnačai, Dinai Liepai, Marinai Lučko, Ilonai Plūmei, Inetai Bērziņai, Ivettai Tamanei, Laumai Bērziņai , Mārtiņam Kalniņam.

Paldies, ka esat radījuši un Jūsu radītais raisa prieku un dod impulsu, iedvesmu  katrā, kurš ver BJC “Laimīte” durvis.

Dabā ir sākusies atmoda, saule plaucē pumpurus un raisa asnus.  Arī šajā pavasarī uzziedēs dārzi.  Dabas ritums iet un ies  savu gaitu. Mēs  arī ejam tālāk ar darba prieku, tikumu,  smaidu, saglabājot sevī mieru un spēku, lai palīdzētu sev un citiem, kuriem  tas ir  vitāli nepieciešams.

Izstādes tapšanā līdzdarbojās Jana Cibiņa, Irina Vītola, Līga Liepiņa, Anita Spēlmane, Jekaterina Koževņikova, Ilze Varakalna, Vadims Trofimovs, Elita Kalnača. Paldies par padomu, redzējumu  un palīdzīgu roku izstādi  iekārtojot!

Īpašs, sirsnīgs  paldies iniciatorei  Vēsmai Vītolai!