Aicina apgūt profesionālās pilnveides kursu programmas vides izglītības skolotājiem

Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola” oktobrī un novembrī organizē profesionālās pilnveides kursu programmas vides izglītības skolotājiem.

1)  “Materiālu vākšana dabas vidē un to izmantošana floristikas darbos skolotāja praksē” | 12 stundas

Mūsdienās vairāk palielinās nepieciešamība dabas materiālu saudzīgai un dabai draudzīgai iegūšana. Kursi palīdzēs pedagogiem izprast kā dabai draudzīgi sagatavoties nodarbībām un izmantot ievākotos materiālus. Profesionālās pilnveides kursos pedagogi apgūs dažādas tehnikas materiālu izmantošanai, lai gatavotu kopā ar audzēkņiem floristikas rotājumus.
Kursi notiks trīs daļās:

  • 2017. gada  16. oktobrī BJVIC  “Rīgas Dabaszinību skola”, Ernestīnes iela 8A, Rīgā no plkst. 16.00 līdz 19.00.
  • 2017. gada 19. oktobrī BJVIC  “Rīgas Dabaszinību skola”, Ernestīnes iela 8A, Rīgā no plkst. 16.00 līdz 19.00.
  • 2017. gada 30. novembrī BJVIC  “Rīgas Dabaszinību skola”, Ernestīnes iela 8A, Rīgā no plkst. 16.00 līdz 19.00.

Pieteikumu, lūdzu, aizpildīt elektroniski, izmantojot vietnes adresi: http://ej.uz/RDS-Floristika-2017 | līdz 2017. gada 14. oktobrim.

2)  Pētniecisko prasmju veicinošu spēļu, rotaļlietu, augu noteicēju izgatavošana un izmantošana vides izglītībā

Šobrīd ir aktuāls jautājums par pētniecisko prasmju attīstīšanu, sākot jau no pirmsskolas vecuma. Kursu laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar inovatīviem risinājumiem pētniecisko prasmju attīstīšanā, izmantojot spēles, rotaļlietas un augus noteicējus.

Profesionālo pilnveides kursu rezultātā dalībnieki pratīs radoši izmantot zinātnes rotaļlietas un vides spēles pedagoģiskajā procesā, sekmējot bērnu pētnieciskās prasmes.

Kursi notiks divās daļās:

  • 2017. gada  18. oktobrī BJVIC  “Rīgas Dabaszinību skola”, Ernestīnes iela 8A, Rīgā no plkst. 14.30 līdz 19.00.
  • 2017. gada 1. novembrī BJVIC  “Rīgas Dabaszinību skola”, Ernestīnes iela 8A, Rīgā no plkst. 14.30 līdz 19.00.

Pieteikumu, lūdzu, aizpildīt elektroniski, izmantojot vietnes adresihttp://ej.uz/RDS-Petnieciba-2017 | līdz 2017. gada 16. oktobrim.

Papildu jautājumus sūtīt BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola” izglītības metodiķim Pāvelam Pestovam uz e-pastu ppestovs@gmail.com