23. novembrī notika interešu izglītības iestāžu metodiķu tiešsaistes sanāksme

2023.gada 23.novembrī notika Rīgas interešu izglītības iestāžu metodiķu tiešsaistes sanāksme, kurā tika apkopota informācija par  2023.gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates norisi.

Skates žūrija – Vita Brakovska, Patricija Brekte-Pannetjē, Inga Sidorčika-Boboviča, Inga Cimiņa – sagatavoja pārskatu un ieteikumus par iesniegto darbu saturu, struktūru un noformējumu, aktualitāti, mūsdienīgumu un praktisko pielietojumu, autoru materiālu pasniegšanas un prezentācijas prasmi. Interešu izglītības metodiķi dalījās pieredzē par skates organizēšanu savās iestādēs- darbu un autoru atlasi, sagatavošanu dalībai skatē, atbalsta sniegšanu skolotājiem, kuri piedalījās metodiskās skates pilsētas kārtā. Pārrunātas problēmas un izteikti priekšlikumi turpmākai metodiskās skates pilnveidošanai. Tika runāts par metodiskās skates pievienoto vērtību – labāko darbu izdošanu un popularizēšanu, autoru darbu- lektoru lomā- dažādos kursos, autoru darbu un pieredzes izmantošanu mācību, metodiskajā, organizatoriskajā un citu veidu darbā. Jauka iespēja bija gūt jaunu pieredzi un kontaktus. Visi klātesošie tika informēti par skates dalībnieku apbalvošanas pasākumu, kurš  norisināsies 6. decembrī, VEF Kultūras pils kamerzālē.

 

Foto – Rīgas valstpilsētas pašvaldība

 

Informācija sagatavoja:

Marina Lučko

Rīgas interešu izglītības metodiskā centra

projektu vadītāja metodiskajā darbā