2019. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates laureātu vidū pedagogi no Rīgas 19. vidusskolas, BJC “Daugmale” un Rīgas Jauno tehniķu centra

14. novembrī pl.16.00 Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14, ar apbalvošanu un izstādes atklāšanu noslēgusies Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate.

Dalībniekus sveica Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” direktora vietnieks Edgars Caics, žūrijas pārstāvji – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča, Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste–eksperte Evija Pelša un Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa. Ar skaistiem muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” meiteņu kamerkoris “Tonika”, pamatskolas “Rīdze” audzēkņi Alise Buka un Haralds Kairis.

Visi skates dalībnieki saņēma piemiņas balvas un atzinības rakstus, kā arī iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksni, kas notiks 6.decembrī. Speciālās balvas tika pasniegtas skolotājām Emīlijai Mizaraitei no BJC “IK Auseklis” par Par veiksmīgu vērtībizglītības aspektu integrēšanu interešu izglītības programmā, Lilitai Rubinei no BJC “Rīgas Skolēnu pils” par mūsdienīgu tehnoloģiju pielietojumu mācību un metodiskajā darbā , Lilitai Svirževskai no RJTC “Dabas zinību skola” par izcilu metodiskās izstrādnes “Dekoratīvie augi”noformējumu un attieksmi materiāla pasniegšanā. Vēl speciālo balvu saņēma Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas absolvents Ansis Kvelde (skolotāja Ināra Voitkāne)  par videofilmas “Paldies par brīvību” izveidi un tās nozīmi pilsoniskajā audzināšanā.

Par 2019.gada skates laureātiem kļuvušas Rīgas Jauno tehniķu centra skolotāja Lilita Svirževska (Metodiskā izstrādne “Dekoratīvie augi”), Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” skolotāja Iveta Eihe (Metodiskie materiāli un apraksts darbam angļu valodas apguvē), Rīgas 19.vidusskolas skolotāja Kristīne Katinska (Mācību atbalsta materiālu darbā ar LEGO WE DO 2.0 robotiem).

Izstāžu zālē, Baltāsbaznīcas ielā 14, līdz 2019.gada 6.decembrim iespējams iepazīties ar skates dalībnieku darbiem papīra formātā, ka arī  redzēt skolotāju sagatavotās prezentācijas, foto un video materiālus.