15. februārī teātra mākslas sanāksme

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīko izglītības iestāžu teātru mākslas programmu pedagogu sanāksmi 2024. gada 15. februārī plkst. 11.00 tiešsaistē.

Darba kārtībā:

1. Pārskats par 2023./2024. mācību gada I semestra paveikto teātra mākslas jomā.

2. Plānotie pasākumi, festivāli, skates, konkursi, semināri un kursi teātra mākslas jomā 2023./2024. mācību gada II semestrī.

3. Dažādi jautājumi.

Aicinām pedagogus piedalīties sanāksmē, kā arī līdz 2024. gada 12.februārim (ieskaitot) aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.office.com/e/rzNfPw2Fp1 (rosinām izmantot kopēšanas funkciju saites atvēršanai un neizmantot Internet Explorer pārlūkprogrammu).

Sanāksmes pieslēgšanās saite tiks nosūtīta pēc 2024.gada 12.februāra Pedagogiem, kuri būs aizpildījuši pieteikuma anketu.

Kontaktpersona:

Centra galvenais speciālists teātra mākslas jomā Reinis Vējiņš, tālrunis 26371731, e-pasts rvejins@edu.riga.lv