Zināma Rīgas Mazo formu uzveduma konkursa 1. kārtas uzstāšanās secība

Zināma Rīgas Mazo formu uzveduma konkursa 1. kārtas uzstāšanās secība – skat. pielikumu.