„Zīļuks” – Nīderlandes iedvesmots!

No 2013. gada 3. līdz 8.oktobrim Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” teātris „Zīļuks” devās uz Nīderlandi. Nīderlandes pilsētā Assenā Bērnu kultūras mēneša ietvaros „Zīļuks” rādīja mūsu skatītāju iemīļoto izrādi „Sprīdītis” (pēc. A.Brigaders lugas motīviem).

Projekta „Oktobris – bērnu mēnesis” idejas autors ir holandietis Johan de Noord. Projekts tiek īstenots apmaiņas programmu veidā ar 3 Eiropas pilsētām – Rīgu, Sansebastjanu un Berlīni. Galvenais šī projekta mērķis ir veicināt bērnu un viņu (vec)vecāku iesaistīšanos dažādās kultūras un mākslas aktivitātēs viņiem pieejamā veidā.

„Zīļuks” tika uzņemts vienā no lielākajiem Assenas teātriem – Theater De Nieuwe Kolk. Šis bija ļoti gaišs, jauns un moderns teātris, ar milzīgām palīgtelpām, kurās bez problēmām varēja iebraukt arī mūsu 50-vietīgais autobuss. Ļoti patīkami pārsteidza teātra interjers, aizskatuves telpas. „Zīļuka” aktieri priecājās par grīdām, kas lieliski absorbēja soļu trokšņus, košo un neparasto krāsojumu.

„Sprīdītis” ir iestudēts kā brīvdabas izrāde, kurā parasti spēlē ap 70 dalībnieki. Bet šoreiz vismazākos nācās atstāt mājās un atlikušajiem 40 skolēniem, vairākkārtīgi pārģērbjoties, bija jānospēlē 2, 3 vai pat 4 lomas. Tas izdevās lieliski, par ko paši bijām ļoti gandarīti. Visu tikšanās laiku bija arī ļoti jauka un mīļa atmosfēra, kuru veicināja divas latviešu tulces – Irēnas kundze un Inta. Pirms izrādes viņas centās skatītājus ievest Annas Brigaderes „Sprīdīša” stāsta notikumos. Savukārt pēc izrādes, palīdzēja tulkot skatītāju jautājumus un mūsu atbildes. Tā kā mēs braucām pārstāvēt savu valsti, mums bija ļoti patīkami saņemt skatītāju atzinīgo novērtējumu mūsu sniegumam. Viņi bija uztvēruši to savdabību, kas piemīt tikai Latvijai, ka šī zeme ir bagāta ar kultūras mantojumu, ka mēs to neaizmirstam, saglabājam, lepojamies un nesam tautās.

Lai veicinātu bērnu un vecāku kopdarbību, pēc izrādes tika organizēta meistarklase, kuru vadīja teātra “Zīļuks” pedagogi. Bērni kopā ar vecākiem iepazina aktiera mākslas pamatelementus un  guva nelielu ieskatu arī latviešu tradicionālajās rotaļdejās, kopīgi izdancojot „Cūka driķos” un „Pankūkas”.

Pēc meistarklases „Zīļuks” tikās ar projekta „October children’s month” idejas autoru Johan de Noord, projekta organizatori Ilsi Veneklaas, Nīderlandes jauniešu teātra „Meeuw” [tulkojumā no holandiešu valodas – ‘kaija’] pārstāvjiem, lai pārrunātu tālākās sadarbības iespējas.

Pārrunu laikā teātri dalījās pieredzē, diskutējot par to, kā teātra izrāde var veicināt bērnu un vecāku savstarpējo sapratni, domu apmaiņu un sarunas.

„Zīļuks” savā radošajā darbībā ļoti aktīvi strādā, lai iesaistītu bērnus un vecākus kopīgos pasākumos, teātra izrāžu apmeklējumos, iestudējot latviešu un pasaules bērnu literatūras un dramaturģijas klasiku, kā arī labākos mūsdienu autoru darbus.
Teātris „Zīļuks” režisore Laura Paegle ir idejas autore arī bērnu izrāžu festivālam „Umurkumurs”, kurš šogad tiek organizēts otro gadu. Tajā piedalās Rīgas izglītības iestāžu teātra kolektīvi ar labākajām izrādēm bērniem.

2014. gada oktobrī  Nīderlandes teātris viesosies Rīgā un Bērnu mēneša ietvaros demonstrēs viesizrādes Latvijas bērniem. Gaidām ciemos! Projekts tiek īstenots „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” programmas ietvaros.

Rakstu sagatavoja teātra „Zīļuks” režisore Laura Paegle un projektu vadītāja Zane Goiževska