Valsts izglītības satura centrs aicina teātra pedagogus uz kursiem

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību “Teātris un izglītība” organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus “Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports”, kuri notiks 2018.gada 6.- 9.augustā Strūgu ielā 4, Rīgā. Programmas vadītāja – teātra pedagoģe, mag.paed. Ligita Smildziņa. Darba kārtība.

Pieteikšanās dalībai kursos līdz 2018.gada 1.augustam, rakstot uz e-pasta adresi: ligita.smildzina@inbox.lv .

Kontaktpersona: Biedrības “Teātris un izglītība” valdes priekšsēdētāja Ligita Smildziņa, tālr.29779758, e-pasta adrese: ligita.smildzina@inbox.lv .