Tuvojas darbu iesniegšanas termiņš interešu izglītības metodisko materiālu skatei

Ikvienam skolotājam viņa pieredzes krātuvē ir interesantas, praksē pārbaudītas un apmācībā ļoti produktīvās metodes un paņēmieni vai pašu izdomāti, izstrādāti, izveidoti mācību materiāli. Atliek tos tikai apkopot un sagatavot iesniegšanai šī gada interešu izglītības metodisko materiālu skatei. Jau no pavasara izglītības iestādēs norisinās Interešu izglītības metodisko materiālu skates 1. kārta, tomēr laiks vērst uzmanību uz darbu iesniegšanas termiņiem pilsētas – 2. kārtai. Darbu iesniegšana Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā Baltāsbaznīcas ielā 14, 303.telpā 28.oktobrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Kāpēc piedalīties?

DALOTIES ARĪ IEGŪSI – praktiskas iemaņas apkopot un prezentēt savu pieredzi, darboties kopā ar kolēģiem un citām izglītības iestādēm, kā arī atzinības vai pateicības rakstu un citas balvas.

Nereti pēc dalības skatē skolotājus uzrunājam par lektoriem tālākizglītības kursos Rīgas interešu izglītības skolotājiem, tāpat jāvērš uzmanība uz citu gadu veiksmes stāstiem – jau 4 gadus kāds no darbiem pēc skates tiek izdots kā grāmata. Tā tapusi A. Grīnas “Solfedžo pasaciņas”, D. Putānes “Zirnulis”, “Burti dārzā” un “Rīgas bērna acīm”.

Īpaša ik gadu ir iespēja metodisko materiālu skates dalībniekiem pēc skates noslēguma doties pieredzes apmaiņas braucienā. Šogad brauciens notiks 6. decembrī, dosimies uz Alūksnes bērnu un jauniešu centru.

Skates nolikumu meklē mūsu mājas lapas  NOLIKUMI sadaļā: https://www.intereses.lv/dokumenti/nolikumi/. Skatei izvirzītos darbus un iestādes recenziju gaidām Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā Baltāsbaznīcas ielā 14, 303.telpā 28.oktobrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Ja vēl neesi gatavs kļūt par skates dalībnieku, aicinām saņemt interesantus padomus, paklausīties aizraujošus stāstus par radošo darbu tapšanu, iepazīties ar unikālu un neatkārtojamu savu kolēģu pieredzi Interešu izglītības metodisko materiālu skates darbu PREZENTĀCIJĀS. 4. novembrī tikšanās un izglītības telpā “Birojnīca” (Dzirnavu iela 84 k-2) Berga bazārā.

Papildus informācija par skati: Marina Lučko, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Metodiskā darba projektu vadītāja,tālr. 26807009, e-pasts marina.lucko@intereses.lv.