25. oktobrī BJC „Kurzeme” (Imantas iela 11A, Rīgas 69. vidusskola) Imanta laikmeta griežos.

No plkst. 15 līdz 19 iestādes telpās būs iespējams apskatīt izstādi „No sendienām līdz mūsdienām”, darbosies piecas tematiskās radošās darbnīcas, aptverot laika posmu no 1920. gada līdz mūsdienām, tāpat apmeklētājus iesaistīs latviešu seno ziņģu, deju un rotaļu mācīšanas darbnīcā. Plkst. 18 gaidāma teātra izrāde „Pašu audzināts” (pēc A. Alunāna).

 • Dienas programma:
  Laiks Aktivitātes apraksts
  15.00-18.00 Piecas tematiskas radošās darbnīcas:

  • 1920. – 1940. gadi
  • 1940. – 1960. gadi
  • 1960. –  1980. gadi
  • 1980. –  2000. gadi
  • 2000. – 2020. gadi

  Latviešu seno ziņģu, deju un rotaļu mācīšanās darbnīca un retro foto uzņemšana.

  18.00 Teātra izrāde „Pašu audzināts” (pēc A. Alunāna)
  No 1. septembra līdz 25. oktobrim Izstāde “No sendienām līdz mūsdienām”.

Par iestādi

Bērnu un jauniešu centra “Kurzeme” vēsture ir aizsākusies pirms 45 gadiem  kā Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona Pionieru namam, kas atradās ēkā  Mārtiņa ielā 9, Rīgā, Āgenskalnā.

No 1993. gada līdz 1996. gada jūnijam iestādes nosaukums bija  Kurzemes rajona Skolēnu jaunrades centrs un ieguva jaunas telpas Slokas ielā 130, Imantā, bet tad  vecais nosaukums tika mainīts uz Bērnu un jauniešu centrs “Kurzeme”  nosaukumu, saīsinājumā BJC “Kurzeme”. Nosaukums tika saglabāts iestādei atkal piedzīvojot Jurģus un 2013. gadā tā tika pārcelta uz Rīgas 69. vidusskolu, Imantas ielā 11a. Lai gan Bērnu un jauniešu centrs “Kurzeme” ir mainījis adresi un telpas vairākas reizes, taču labās tradīcijas un radošo garu ir saglabājis. Šeit strādā atsaucīgi, radoši, laipni un profesionāli pedagogi, kas ne tikai māca bērnus un jauniešus, bet arī pilnveidojas, lai kopā apgūtu ko jaunu, interesantu un saistošu. Bērnu un jauniešu centru “Kurzeme” audzēkņi un vecāki mīļi dēvē par “Kurzemīti”, jo gaišs smaids un laipnība ir iestādes vizītkarte.

Gandarījumu par ieguldīto darbu sniedz paaudžu pēctecība, jo bijušie audzēkņi ne tikai ved uz pulciņiem savus bērnus, iesaistās iestādes organizētajos pasākumos un projektos, bet arī paši izvēloties pedagoga profesiju, vada nodarbības Bērnu un jauniešu centrā “Kurzeme”.

Iestāde ne tikai īsteno dažādas interešu izglītības programmas, bet organizē arī labdarības akcijas, koncertus, konkursus, sacensības un aizraujošas nometnes.

Kaut gan  Bērnu un jauniešu centra “Kurzeme” audzēkņi ir sasnieguši augstus rezultātus gan Rīgas, Latvijas un starptautiskā mēroga konkursos un skatēs, taču par galveno skolotāji uzskata katra audzēkņa individuālo izaugsmi. Jo dziedāt, zīmēt, gleznot, veidot, sportot var jebkurš bērns un jaunietis.