Skolēnu skatuves runas konkurss notiks 2018. gada pavasarī!

UZMANĪBU! Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss “Rīgas zvirbulis” 2017. gada rudenī NENOTIKS!

Skatuves runas konkurss notiks 2018. gadā trīs kārtās:

  1. kārta – Izglītības un kultūras iestādēs līdz 2018. gada 20. februārim.
  2. kārta – rajonu/ priekšpilsētu līmenī – no 2018. gada 5. – 9. martam BJC “Rīgas Skolēnu pils”, Kr.Barona ielā 99:
Datums, laiks Klašu grupa
5. martā plkst. 14.00 10. – 12. klases
6. martā plkst. 14.00 7. – 9. klases
7. martā plkst. 14.00 4. – 6. klases
8. martā plkst. 14.00 2. – 3. klases
9. martā plkst. 14.00 1. klases

 

  1. kārta2018. gada 6. aprīlī plkst. 14.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils”, Kr.Barona ielā 99.

Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme, ņemot vērā, ka 2018.gadā svinam Latvijas valsts 100gadi un 2018.gadā ir atzīmējamas jubilejas rakstniekiem un dzejniekiem – Rūdolfam Blaumanim, Leonīdam Breikšam, Guntaram Godiņam, Imantam Ziedonim, Ojāram Vācietim, Olgai Lisovskai, Elīnai Zālītei u.c.