Laipni lūdzam intereses.lv

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra pamatfunkcija ir nodrošināt interešu izglītības metodiskā darba vienotu vadību un attīstību Rīgā. Centra personālsastāvu veido: vadītājs, interešu izglītības pedagogu metodisko apvienību vadītājs, izglītības metodiķi un speciālisti.

Jaunumi

Noslēgušās foto orientēšanās sacensības “Torņakalna pērles” Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona”

9.oktobrī Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” notika ikgadējās foto orientēšanās sacensības “Torņakalna pērles”, kas pulcēja Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 1.-12. klašu skolēnu izveidotas komandas. Sacensību mērķis ir to dalībniekiem atraktīvā un interesantā veidā iepazīt Torņkalna vides un kultūras objektus. Neskatoties uz...

Lasīt tālāk ->

Iepazīsimies! Andris Kozlovskis – fotogrāfs ar mirdzošu acu skatienu!

Pirmās foto publikācijas presē jau 1986. gadā, sadarbojoties ar laikrakstu “Pionieris” un vēlāk žurnālu “Draugs”. Tad štata fotogrāfa darbs vakara avīzē “Rīgas Balss” un fotogrāfa vieta izdevniecībā “Santa”, foto redaktora darbs izdevniecībā “Preses nams” un sadarbība ar daudziem Latvijas preses izdevumiem, bet...

Lasīt tālāk ->

Pārdaugavas bērrnu un jauniešu centrs “Altona” aicina apmeklēt izstādi “Putnu salidojums. Rudens”

Aicinām apmeklēt bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādi “Putnu salidojums. Rudens”, ko rīko Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” sadarbībā Rīgas Kultūras centru “Iļģuciems”. Visi putni, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” sasaukti,  pirms došanās uz dienvidiem pulcējas Rīgas Kultūras centra...

Lasīt tālāk ->

Aicinām skolu muzeju pedagogus uz kursiem “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”

Aicinām Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju pedagogus un interešu izglītības programmu skolotājus uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”. Kursu programmas mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas pamatzināšanas muzejpedagoģijā, veidojot izpratni par muzeja darba specifiku un tās...

Lasīt tālāk ->

Aizritējis Rīgas Jauno tehniķu centra Dabaszinību skolas vides izziņu konkurss ”Nāc dārzā ciemoties!”

Konkursā piedalījās bērni un jaunieši trīs vecuma grupās: 1. – 3. klašu grupa, 4. – 6. klašu grupa, 7. – 9. klašu grupa. Katrā grupā piedalījās 8 komandas, katrā komandā 3 dalībnieki. Konkursa ietvaros tika organizētas 8 radošās darbnīcas, kurās tika veikti...

Lasīt tālāk ->

Par profesionālās kompetences pilnveides kursiem izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem

Valsts izglītības satura centrs  Rīgas 6.vidusskolā 2020.gada 19.-20.oktobrī organizē izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem 18 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursus  “Mācīšanas un mācīšanās prasmju izkopšana kvalitatīvas pūtēju orķestru darbības veicināšanā”. Kursu sākums 19.oktobrī plkst. 10.30. Darba kārtība. Uz nodarbībām līdzi jāņem savs...

Lasīt tālāk ->

Par vokāli instrumentālo ansambļu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2020.gada 21.-22.oktobrī Rīgas 45.vidusskolā organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu vadītājiem. Kursu sākums 21.oktobrī plkst. 9.30. Darba kārtība. Dalības maksa EUR 19.98 (deviņpadsmit eiro un 98 centi) saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra...

Lasīt tālāk ->

Sadarbības partneri