Muzejnieku noslēguma gada skate

Tuvojās noslēgumam skolu vēstures muzeju paveiktais skatei  “Skolas izaugsmes vēstījums Latvijai 100.dzimšanas dienā”. Skolas gatavo izvēlētajā formātā parādīt savas skolas sniegumu, ko nodos žūrijas vērtējumam 21.novembrī – kā fotostāsts, izdota grāmata, grāmata datorsalikumā, eseja, vai darbs, ko izveidojuši modernās tehnoloģijās – video ieraksts vai izveidota filma, kas raksturo skolas personību lomu skolas izaugsmes sekmēšanā, skolēnu izcilību un patriotu darbības veicināšanā strādājot savā un valsts labā, piedaloties sabiedriski derīgajā un sabiedriskajā darbā.

Š.g. 7.novembrī “Prezidentu skola” izmantoja un 14.novembrī Rīgas 25.vidusskola (pagājušā gada skates uzvarētāji) izmantos Rīgas Domes “Rīgas Pieminekļu aģentūras” iespēju apmeklēt Brīvības pieminekļa Goda zāli, lai pēc tam, kā vēstneši stāstītu savās skolās par Brīvības cīņu nozīmi, papildinātu ar savu skolēnu, vecāku un skolotāju dalību Valsts izveidošanā, piedalītos novembra Valsts pasākumos un gatavotu ar skolēnu pašpārvaldi Valsts svētku atzīmēšanu savās skolās. Pateicos katram, kas ziedojāt Brīvības pieminekļa uzturēšanai. Sirsnīgi sveicu tuvojošajos Valsts vētkos un aicinu visu ģimenes atbalstīt ieceri ziedot misijās un Brīvības cīņās kritušo karavīru un valsts pilsoņu ģimenēm, kas par šodienas Brīvību ziedoja savu dzīvību.

Informāciju sagatavoja: Skolu muzeju metodiskās apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva