Literārā konkursa “Eseja par skolotāju” noslēguma pasākums Latvijas Kara muzejā

19. martā Latvijas Kara muzejā notika Skolu muzeju apvienības organizētā literārā konkursa “Eseja par skolotāju” noslēguma pasākums. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 300 bērni un jaunieši no dažādām Rīgas izglītības iestādēm. Konkursa eseju saturs veltīts dažādām skolotāju darba funkcijām, akcentā skolotājs – Personība skolā un skolēna dzīvē. Esejās skolēni runā par konkrētiem skolotājiem vai par atmosfēru skolā, stundā, par pasākumiem, kas audzina, par skolotāju, kas aizstāj vecākus u.c.

Pasākumu ievadīja Francijas un Latvijas pilsone, kultūras socioloģe, LU profesore Dagmāra Beitnere-Le Galla par tikumisko vērtību nozīmi mainīgajā pasaulē.  Ar dzīvesstāstiem izcēla Personības nozīmību, sirdsbalss un motivācijas lomu katrā – mīlēt Latviju, sargāt to, justies piederīgam dzimtajai vietai, videi. Stāstījums emocionāls, aizkustinošs, pārliecinošs. Pēc vieslektores uzstāšanās pasākumu vadību pārņēma muzejnieki – muzeju prezidenti – Artemijs Krimovs, Vladislavs Somovs (Zolitūdes ģimn.) un Eduards Osis (Rīgas Valsts 1.ģimn.). Pateicās žūrijai par izvērtētiem 420 autoru darbiem, kas bija 4 valodās: Ligitai Kanderei – Rīgas Skolēnu pils (vācu val.), Kristīnei Gailītei – Rīgas Centra humanitārās vidusskola (angļu val.), Ļubovai Ruško – Rīgas 40 vidusskola (krievu val.), Inesei Birzkopei – Skolu muzeju biedrība (valsts val.)

Pirmo vārdu deva laureātei Rīgas Doma koru skolas audzēknei Elizabetei Plūmei par pasaulslavenu diriģentu Jāni Erenštreitu (tēma „Mūža profesija-skolotājs”). Eseju krievu valodā par skolotāja sūtību lasīja autore, Rīgas 21.vidusskolas muzejniece, Veronika Dumeša. Interesantu prezentāciju sagatavoja Rīgas internātvidusskolas bērni ar dzirdes traucējumiem par savu draugu, Rīgā un visā Latvijā vispopulārāko, atzītāko muzejnieku, pētnieku Gunāru Kušķi – prezentēja Paula Marija Znatnaja un Arnis Štālbergs. Rīgas 33.vidusskolas muzejniece Alina Valčuna stāstīja par bijušo muzeja pedagogu Mudi Leitānu, kurš viens no pirmajiem izveidoja skolas muzeju un iesaistīja skolēnus aktīvā kultūrizglītojošā darbā pa visu mikrorajonu. Rīgas 13.vidusskola lepojās ar saviem leģendārajiem skolotājiem, ko visi ciena, atceras absolventi un visi arī šodien no viņiem mācās – prezentēja muzeja padome. Par 21.gs. skolotāju, kā viņu dēvē Rīgas Lietuviešu vidusskolas skolēni, Rolandas Žalnierius iepazīstināja skolas muzeja prezidents Arturs Šiļauskas. Skolotājs, paraugs, draugs, meistars priekšmetā un aktīvs sabiedriskajā darbā – vada muzeju, deju kolektīvu, ir Latvijas Lietuviešu biedrības prezidents un Vispasaules lietuviešu biedrības viceprezidents.

Noslēgumā 61 skola saņēma Samariešu fonda grāmatu par aktivitāti un 167 eseju autori saņēma Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītājas I.Cimiņas “Atzinības rakstus”. Iepriecināja muzejnieku aktivitāte, disciplīna un uzmanība visa pasākuma laikā.

Skolu muzeju apvienība aicina gatavoties Muzeju atestācijai!

Aicinu labi sagatavoties atestācijai no 4-8.aprīlim. Komisijas darba grafiku saņemsiet. Atestācijas skates noslēgums būs Latvijas Kara muzejā 28.aprīlī plkst. 15:00. Izvērtēsim atzītākos izglītības iestāžu vēstures muzejus pilsētā.

Informāciju sagatavoja:

Zinaida Soboļeva