Aicinām pieteikties kursiem skolu muzeju pedagogus

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs no 24. līdz 27. oktobrim organizē 36 st. kursus skolu vēstures muzeju pedagogiem. Tēma: „Skolas vēstures muzeja darba saturs, funkcijas un darba organizācija”.

KURSU PLĀNS

24.10.2017. – Nodarbības Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa 8, Rīga

 • 8:00 – 9:00 – reģistrācija,
 • 9:00 – 13:30 – 6 st. – Skolu muzeju biedrības darbu stratēģija un koncepts. Skolu muzeja kustības attīstība,  darba izvērtējums un attīstība. IT tehnoloģiju izmantošana – I.Amoliņa,
 • 13:30 – 14:00 – pusdienas skolas ēdnīcā,
 • 14:00 – 17:00 -4 st. – Rīgas valsts 1.ģimnāzijas muzeja darbība. Darbs ar padomi. Saturs un organizācija –A.Zumente,
 • 17:00 – 18:00 – individuālas konsultācijas – A.Zumente.

25.10.2017.  – Nodarbības Rīgas 25.vidusskolā, Rušona iela 8, Rīga

 • 9:00 – 13:00 – 6 st. – Skolas vēstures muzeja saturs un funkcijas. Muzeja pedagogu padomes integrētā darba organizācija. Muzeja padomes darba struktūra, pienākumi – R.Liepiņa,
 • 13:30 – 14:00 – pusdienas skolas ēdnīcā ,
 • 14:00 – 17:00 – 4 st. – Skolas vēstures muzeju iespējamās darba formas un aktivitātes – E.Pelša,
 • 17:00 – 18:00 – individuālas konsultācijas – R.Liepiņa

26.10.2017. – Latvijas kara muzejs – Smilšu 1, Rīga.

 • 9:00 – 12:00 – 4st. – Skolas vēstures muzejs – valsts politikas instruments. Valsts vēstures akcenti skolas darbā,
 • 12:00 – 13:30 – 2 st. – Ekspozīcijas veidošanas principi. Praktiskās nodarbības – M.Mitenbergs,
 • 13:30 – 14:00 – pusdienas IZM kafejnīcā,
 • 14:00 – 17:00 – Skolas vēstures muzeja krājuma specifika (identitātes muzejs). Krājumu nokomplektēšana, glabāšana, izmantošana – G.Dreiblate,
 • 17:00 – 18:00 – individuālas konsultācijas – G.Dreiblate.

27.10.2017. Rīgas valsts 1.ģimnāzija, Raiņa 8, Rīga

 • 9:00 – 13:30 – 6 st. – Skolas vēstures muzeja pedagogu darba saturs, organizācija. Darbs ar padomi. Muzeja atestācija un izaugsmes sekmēšana – Z.Soboļeva,
 • 13:00- 15:00 – Individuālas konsultācijas – Z.Soboļeva

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 24.10.2017 - 27.10.2017
Norises vieta: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (Raiņa 8), Rīgas 25.vidusskolā (Rušona iela 8), Latvijas kara muzejs (Smilšu 1)

Pieteikuma anketa