Tautas deju ansamblis “Uguntiņa” festivālā Sankt-Pēterburgā, Krievijā

No 28.septembra līdz 2.oktobrim Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Tautas deju ansambļa “Uguntiņa” vecākā grupa devās uz Sankt-Pēterburgu, Krievijā, lai piedalītos VIII Starptautiskajā horeogrāfiskās mākslas festivālā “Tikšanās Ņevas krastos”, kur kopā ar deju ansambļiem un grupām no Itālijas, Somijas, Kazahstānas, Baltkrievijas un Krievijas izdejoja meistarklases un koncertus, baudīja lielisku mākslu, arhitektūru un senās Pēterburgas burvību. Redzējām gan krievu slavenāko mākslinieku darbus Krievu muzejā, gan pasaules šedevrus Ermitāžā, izbaudījām Pēterhofas parku un strūklakas, skatījāmies, kā naktī ceļas telti pār Ņevas upi un lielie kuģi dodas cauri pilsētai, dejojām meistarklasēs pieredzes bagātu pedagogu un horeogrāfu vadībā. Pēterburga visiem paliks lieliskā atmiņā kā vieta, kur vērts atgriezties.

Informāciju sagatavoja:

Sabīne Ūdre, sudre@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

TDA „Uguntiņa” Interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)