Svaiga vēja brāzmas Liepājā

Ir adventes laiks. Tas ir arī laiks, kad gribas apstāties, paklusēt, padomāt un arī pateikties.

Šoreiz gribu teikt lielu paldies Rīgas Interešu izglītības Metodiskā centra darbiniekiem par skaisto pieredzes apmaiņas braucienu uz Liepāju, uz pilsētu, kurā piedzimst vējš. Vēju mēs pamatīgi sajutām, arī celties no rīta vajadzēja dikti agri, lai laikus nokļūtu Liepājā. Bet kā gan lai nedodas braucienā, ja metodiķe Gita Pērkone bija izgatavojusi katram „Metodisko materiālu izstrādņu” skates dalībniekam brīnišķīgu ielūgumu ar sausiem ziediem un skaistiem rakstiem.

Un tā mēs baudījām Liepājas vēju un liepājnieku viesmīlību gan Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībās „Spārni” un „Laumiņa”, gan ciemojoties pie folkloras kopas „Atštaukas” spilgtajām un dzirkstošajām sievām. Liepājnieki mīl savu pilsētu un ļoti lepojas ar sasniegumiem. Viņiem Liepāja ir vislabākā, vismīļākā, tur ir vislabākie bērni un jaunieši, labākie dziedātāji, dejotāji, mūziķi. Katrā tikšanās vietā varēja sajust liepājnieku lepnumu par savu pilsētu. To mēs arī varam no viņiem mācīties. Daudz jaunu ideju guvām Bērnu un jaunatnes centrā, priecājāmies par jaunajiem, aktīvajiem, radošajiem pedagogiem. Darbojāmies dažādās darbnīcās, es biju makšķernieku pulciņa nodarbībā: makšķerējām zivis, mēģinājām atpazīt tās attēlos (tas gan bija grūti, būs jāpapēta grāmatās..), uzzinājām par šī pulciņa nometnēm un secinājām – mums arī derētu tāds pulciņš. Pārējie dalībnieki bija veidojuši keramikas rotas un auduma ziedus un bija priecīgi par paveikto.

Amatnieku namā izbaudījām radošu darbošanās atmosfēru, varējām ieskatīties gan etnogrāfisko rotu kalšanas, filcēšanas un cepuru izgatavošanas, aušanas un tautisko tērpu darināšanas, gan vēl citās darbnīcās. Un kur nu vēl jaunā, slavenā koncertzāle „Lielais Dzintars” vakara ugunīs un interesantā ekskursija pa vējaino Liepājas vecpilsētu. Daudz vēja, priecīgu brīžu, garšīga, ar mīlestību gatavota, zupiņa folkloras centrā „Namīns”, jaunas idejas un gaišas domas un vēlme darboties – tas ir ieguvums, par to liels PALDIES!

Paldies Ingai, Gitai, Dacei, Vivai un pārējiem darbiniekiem un jaukajiem ceļa biedriem.

Ligita Kandere

Rīgas Skolēnu pils vācu valodas skolotāja

Tatjanas Gvozdevas foto