Rīgas valstspilsētas pašvaldība aicina pieteikties Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras brīvlaika nometnēm

Ukrainas un Latvijas bērni un jaunieši, kas ir deklarēti Rīgā vai apmeklē kādu no Rīgas izglītības iestādēm, ir aicināti izvēlēties kādu no atvērtajām nometnēm vasaras brīvlaikā (jūlijs, augusts), kuras ar valsts budžeta finansējumu rīko nevalstiskās organizācijas un komersanti.

Nometņu mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Nometnēs vienādā skaitā tiks iesaistīti Ukrainas bērni un jaunieši un Latvijas valstspiederīgie, kas mācās 1. – 12. klasē un nav vecāki par 18 gadiem.

Aktuālais nometņu saraksts, rīkotāju kontaktinformācija, norises vietas, plānotā programma, kā arī norādes par pieteikšanās kārtību:

Latviešu valodā –  ŠEIT

Yкраїнською мовою – TYT

Pieteikties nometnēm varēs tiešsaistē, aizpildot attiecīgai nometnei izveidoto reģistrācijas anketu, sākot no 26. jūnija plkst. 10.00.

Finansējums nometņu organizēšanai nodrošināts, Rīgas valstspilsētas pašvaldībai sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru atbalsta programmas “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas pakalpojumi” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2024.  gada 10. aprīļa rīkojumu Nr. 261.

Minētā finansējuma ietvaros bezmaksas nometnes plānots nodrošināt arī izglītojamo rudens brīvlaikā. Informācija par iespēju pieteikties tām tiks publicēta septembrī.