„Rīgas Skolēnu pils” skolotāja Tatjana Gvozdeva atgriežas no Baltijas valstu un Somijas eTwinning vēstnieku semināra

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” skolotāja Tatjana Gvozdeva piedalās Baltijas valstu un Somijas eTwinning vēstnieku seminārā Viļņā, Lietuvā š.g. 9.-11. maijā. Semināra mērķis bija apgūt metodes un IKT rīkus efektīvai komunikācijai. Semināru atklāja Lietuvas Izglītības apmaiņas atbalsta fonda direktora vietnieces Zanas Orlovas uzruna. Par eTwinning vēstnieka tīkla izveides principiem un darbību ziņoja eTwinning nacionālo dienestu pārstāvji.

Praktiski semināra dalībnieki apguva iemaņas darbam ar tiešsaistes aptaujas rīkiem: Mentimeter, Slido, Poll Everywhere. Vēstnieki prezentēja projektu darba metodes un dalījās pieredzē. Semināra gaitā atzīmējām 9. maiju – Eiropas dienu un eTwinning dienu ar Kahoot asprātības un kultūras zināšanu spēli, kā arī veidojot dzīvās gleznas – savas versijas 4 valstu mākslinieku: Kristjans Rauds (Igaunija), Mikolojus Čurļonis (Lietuva), Janis Rozentāls (Latvija), Alberts Edelfelds (Somija) ievērojamākajiem darbiem.

Pieredzes apmaiņa bija vērtīga, guvām daudz vērtīga materiāla jaunām idejām mācību programmas metožu uzlabošanai un eTwinning popularizēšanai. Nākamais Baltijas valstu un Somijas eTwinning vēstnieku seminārs plānots 2019.gadā Somijā. Semināra dalībnieki cer, ka izdosies apmeklēt kādu no Somijas inovatīvajām skolām un izprast Somijas izglītības sistēmas veiksmes stāstu.

Tatjana Gvozdeva, Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Multiplikācijas studijas, Eiropas kultūras, Televīzijas pulciņu interešu izglītības skolotāja