Rīgas skolas īstenos Latvijas valsts simtgades projektu “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina Rīgas pašvaldības dibinātās skolas iesaistīties jauniešu iniciatīvas projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei. Projektā galvaspilsētas skolas var piedalīties konkursā, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu iestādes teritorijas apzaļumošanai.

Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, lai aktualizētu un veicinātu bērnu un jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes  līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij. Maksimālais finansiālai atbalsts vienai iestādei ir 1500 eiro.

Šis ir viens no Rīgas skolu iniciētiem Latvijas valsts simtgades projektiem, kurš tiek īstenots galvaspilsētas izglītības iestādēs. Informāciju, tajā skaitā konkursa nolikumu un saistītos dokumentus, skolas saņems no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta.

Latvijas valsts simtgades Rīgas programmā iekļauti gandrīz 100 projekti un pasākumi, kas tiks īstenoti piecu gadu ciklā no 2017. līdz 2021. gadam kultūras, izglītības un jaunatnes, sporta, būvniecības, pilsētvides un tūrisma jomā. Rīgas programma veidota, balstoties uz Kultūras ministrijas izstrādātajiem Latvijas valsts simtgades atzīmēšanas uzdevumiem, un vairāki nozīmīgi Rīgā īstenotie pasākumi ir iekļauti kopīgajā Latvijas valsts simtgades pasākumu nacionālajā plānā. Rīgas programma tiks aktualizēta divas reizes gadā. Latvijas valsts simtgades Rīgas programmas pasākumi tiks īstenoti ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu.

Informācija par aktualitātēm galvaspilsētā saistībā ar Latvijas valsts simtgadi ikvienam interesentam ir pieejama Rīgas domes informatīvajā portālā: www.riga.lv sadaļā „Latvijai 100”.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838, mob. 26708034