Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2023 ir sākusies

Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2023 ir sākusies!

Šogad iesniegti 17 dažādu jomu darbi. Piedalās 21 autors no deviņām interešu izglītības iestādēm:

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”

Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”

Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskā estētikas skola”

Pamatskola “Rīdze”

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”

Rīgas Jauno tehniķu centrs

Tehniskās jaunrades nams “Annas 2”

Rīgas 93.vidusskola

 

Darbu prezentācijas notiks vienā dienā 25. oktobrī no plkst.10:00-16:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur visiem pasākuma dalībniekiem tiks nodrošināta arī ekskursija. Savu pieredzi jums prezentēs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju jomas, mūsdienu un tautas dejas, sporta interešu izglītības, mūzikas, teātra, vides izglītības, latviešu valodas un brīvā laika skolotāji. Viena darba prezentācijas ilgums ir līdz 10 minūtēm, žūrijas jautājumiem un komentāriem – līdz 5 minūtēm. Gaidām Rīgas skolotājus, interešu izglītības iestāžu metodiķus, administrācijas pārstāvjus, audzēkņus un viņu vecākus kā arī citus interesentus un atbalstītājus. Interešu izglītības iestādēs dalību šajā pasākumā koordinē izglītības metodiķi, kas precizē un saskaņo visus ar skati saistītos jautājumus.

 

Iesniegto darbu vērtēšanu noslēgsies 15. novembrī. Laureātus un speciālo balvu ieguvējus paziņosim 6. decembrī Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku apbalvošanās pasākumā VEF Kultūras pilī.

 

UZ TIKŠANOS 25. oktobrī! Novēlam visiem ar prieku dalīties savā pieredzē un iedvesmoties no citu paveiktā.

Prezentāciju grafiks, kā arī  dalībnieku un darbu saraksts ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja

Marina Lučko

Projektu vadītāja metodiskajā darbā

26807009