Rīgas 28.vidusskolas projekta “Sarkandaugava – mūsu mājas” ekspedīcija un noslēgums

Projekta “Sarkandaugava – mūsu mājas” mērķis ir veicināt Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un caur brīvprātīgo darbu vairot piederības sajūtu Sarkandaugavai, Rīgai un Latvijai. Veicināt apkaimes kustību, lai sarunās apzinātu viedokļus, vēlmes, idejas, problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā sadarbībā ar pašvaldību. Projektā paredz nodrošināt iedzīvotāju personisko līdzdalību vides uzlabošanā, sadarbībā attīstot vietējo Rīgas 28.vidusskolas muzeju, lai to atvērtu vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

Tieši kopīgā Sarkandaugavas apkaimes vēsture ar visiem plusiem un mīnusiem ir dažādu tautību, sociālo grupu un atšķirīgu vecumu cilvēkus vienojošais aspekts. Tas īpaši parādījās Rīgas 28.vidusskolas 70.gadu jubilejas pasākumos, kur tieši kopīgais darbs un padarītais rosināja sadarbību turpināt un ieinteresēja arī līdz šim muzejam nepievērsušos cilvēkus ne tika pasīvi skatīties, bet iesaistīties.

Visā projekta laikā kā moto sev esam izvirzījuši Johana Volfganga Gētes teicienu “Bērniem ir vajadzīgas saknes un spārni. Saknes, lai zinātu, no kurienes viņi nāk. Spārni, lai iepazītu pasauli”. Iesakņojamies mēs vispirms mājās un ģimenē. Augot redzam tālāk un domājam plašāk, gribam lidot…, bet mājas ir un paliek mūsu katra patvērums, miera osta. Nereti nav svarīgi – tā ir reāla māja vai tā ir kāda sajūta (mājas sajūta), pie kā arvien vēlamies atgriezties un kā caur saknēm pasmelties valgmi ceļa turpināšanai.

Šī gada 19.maijā ar pasākumu Rīgas 28.vidusskolas muzejā – “Muzejs plašākai darbībai visai apkaimei un Rīgai” bijām jaukā un patīkamā gaisotnē visu iepriekšejo vakaru pirms muzeju nakts. Gan pieaugušie, gan jaunieši kopīgi apspriedām līdzšinējo darbību, iegūtos materiālus skolas jubilejas svinību laikā no absolventiem, mājvietu attēlus, ekspedīcijas laikā uzzinātās lietas un plānus par muzeju un tā tālāko attīstību.

Ir pierasts, ka muzejā var iekļūt tikai no skolas ieejas. Dažiem bija aizmirsies, ka Rīgas 28.vidusskolas muzejam ir lieliska iespēja – būt pieejamam neatkarīgi no skolas darbības, t.i. pa sānu durvīm, kas ir uz 1.stāvu var nokļut tieši uz muzeju. Kopā ar paredzēto Aldara parka projektu muzejs organiski veidojas par Sarkandaugavas apkaimes sabiedrisku vietu.

Apspriedām un atrādījām arī šai projektā izgatavoto jauno muzeja iekārtojumu, kas visiem muzeju apmeklējušiem absolventiem un daudzajiem cilvēkiem, kuri par to uzzināja no publikācijām un sociāliem tīkliem vai citādi, ļoti patika. Daudzi uzteica ideju, ka muzeju aprīkojam pašu skolēnu un vietējo jauniešu spēkiem nevis pērkam pasūtot kādām firmām, tērējot skolas budžetu. Tas arī skapju un plauktu gatavotājiem bija patīkami, jo ļāva skolā darboties jēgpilni un vajadzīgi savai skolai un apkaimei, radot paliekošas vērtības.

Vakars bija piesātināts un interesants gan ar sarunām, gan ar jauniešu un pieaugušo kopīgām spēlēm, ķīlām un to izpirkšanu. Spēles tās pašas, ko spēlēja jau vecāki un vecvecāki savās mājas ballītēs – tātad īsti atbilstoši muzejam un projekta tēmai “Sarkandaugava – mūsu mājas”.

Paldies projekta finansētājam Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, skolas ēdnīcai SIA “Fristar”, kas deva iespēju Muzeju nakts priekšvakarā 19.maijā ne tikai būt kopā un sarunāties, bet arī katram baudīt gardās uzkodas un limonādi cik sirds kāro un mājās visi devāmies apmierināti un ar to labo prieka sajūtu, ka Sarkandaugavā notiek labas lietas, ko daram mēs, daram kopā un tās paliks arī turpmāk, iespējams, tagadējo skolēnu bērniem.

Izskanēja doma – muzejs kā iedzīvotāju albums, kur varētu apkopot ikdienišķas bildes, kas katram ir mājās gan par notikumiem, gan par sadzīvi. Iepriekš seminārā iegūtās zināšanas par “mājvietu fotofiksāciju” jeb vienkāršā valodā – māju pareizu fotografēšanu, vieš azartu ieraudzīt Sarkandaugavas unikālo apbūvi, interesantās ēku detaļas, vietu, kur ikdienā ejam garām uztvert kā interesantu un vērtīgu. To arī daram savās ekspedīcijās, kam gan lielu laiku nevarējām veltīt – vēl mācības. Tomēr – tas bija laiks ekspedījai katram savā mājā un vecāku vai vecvecāku albumos.

Šodien skolas mācību laiks beidzas un tagad jaunieši un viņu draugi kopīgi dosies ekspedīcijās veicot darbu ne tikai kā parasti, bet novadpētnieka un vēsturnieka Jāņa Puntuļa vadībā un sadarbībā apgūs viņa pieredzi un zināšanas novadpētniecības jomā plašākā spektrā – ārpus skolas muzeja ikdienas. Jau notikušajā seminārā bija informācija par praktiskām lietām, ar ko sastapsimies pētot ne tikai skolu, bet jau plašāku apkārtni un īpašu uzmanību veltot mājvietām.

Turpināsim uzņemt attēlus un arī apzināt māju vēsturi. Pēc semināra plānojam sadarboties ar www.historia.lv , kur arī paredzēts nodalīt visas 54 apkaimes – būsim ne tikai Rīga, bet tagad precīzāk – Sarkandaugava.

Projekta lielais pasākums, kas iezīmēs ekspedīciju noslēgumu būs 9.jūnijā, kad sākot jau no plkst. 14.00 līdz pat 21.00 Rīgas 28.vidusskolas skolas muzejā gaidīsim visus interesentus ierasties arī vairākās paaudzēs apskatīt muzeja jaunumus, novērtēt interjeru, fotografēties un stāstīt par Sarkandaugavu, par savu māju un cilvēkiem kaimiņos.

2017.gada 9.jūnijā ne tikai gaidīsim muzeja telpā, bet papildināta un noformēta ekspozīcija izies pretī – ārpus muzeja telpas tā būs redzama skolas gaiteņos. Visiem pieejama un apskatāma, lai rosinātu padomāt par savām saknēm Sarkandaugavā. Līdz pat 15.jūnijam projekta ietvaros būs iespēja sazināties vai pašiem atnākt papildināt Sarkandaugavas vēsturi gan ar stāstiem, gan foto, zīmējumiem, gleznām un jebkuru citu lietu, kas ir te vietējā.

Rīgas 28.vidusskola īsteno projektu “Sarkandaugavas – mūsu mājas”.

Projekta īstenošanas vieta un laiks: Rīgas 28.vidusskola, Sliežu ielā 23 – skolas muzejs un kokapstrādes darbnīca, Sarkandaugava un Rīga no 2017.gada 15.marta līdz 2017.gada 15.jūnijam. Dalība brīva.

Bet ar projekta noslēgumu process nebeidzas – Rīgas 28.vidusskolas muzejs turpinās projektā sākto virzību plašāk un uz kļūšanu par apkaimes muzeju.

Par jebkuriem jautājumiem muzeja projekta sakarā lūdzu sazināties ar projekta vadītāju Arnoldu Ziemeli, tel. 27633569 vai 27443757, vai rakstīt e-pastā arnoldsziemelis@inbox.lv .

Iepriekšējā publikācija – http://www.e-skola.lv/public/84179.html Rīgas 28.vidusskolas muzejs Sarkandaugavas apkaimei. 15.05.2017.

Projekta vadības grupa –

Arnolds Ziemelis un Dzintra Paukšta.