Pasniegtas Gada balvas Rīgas interešu izglītības audzēkņiem un pedagogiem

Ceturtdien, 14. novembrī, tika pasniegtas Gada balvas Rīgas pašvaldības iestāžu audzēkņiem, kolektīviem un pedagogiem par sasniegumiem un ieguldījumu interešu izglītībā. Gada balvas par mūža ieguldījumu Interešu izglītībā saņēma Ināra Kuniga – Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Arheoloģijas un Vecrīgas vēstures pulciņa vadītāja, Ilga Millere – Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēna pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja un Ilona Purmale – Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” kāpšanas sporta trenere.

Gada balvu interešu izglītībā piešķir vairākās nominācijās. Balvu „Par sasniegumiem interešu izglītībā” piešķir audzēkņiem un kolektīviem par gūtajiem panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos. Savukārt balvu „Par ieguldījumu interešu izglītībā” saņem interešu izglītības pedagoģiskie darbinieki par radošu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī par teicamiem rezultātiem pasākumu organizēšanā un metodiskajā darbā. Balvu nominācijā „Debija interešu izglītībā” iegūst labākie jaunie skolotāji par kvalitatīvu, aktīvu līdzdalību un ievērojamiem sasniegumiem interešu izglītības jomā. Balvu „Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā” pasniedz pedagogiem par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo veikumu interešu izglītības attīstībā Rīgā.
Gada balvas interešu izglītībā pasniegšanas ceremoniju organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Pasākums tiek rīkots jau 14. gadu pēc kārtas.

Gada balvas ieguvēju un laureātu saraksts
www.E-skola.lv