Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” deju kolektīvi priecē skatītājus ar savu raito deju soli

30. janvārī Pārdaugavas BJC “Altona”, Imantas ielā 11a, mūsdienu skatuves deju studija “Mango”, bērnu deju studija “Mangolino” (pedagogs Alda Bēvalde) un baleta studija (pedagogs Inga Zēbolde) aicināja visus interesentus uz gada ieskaņas koncertu “Tikšanās ziemā”. Pasākuma gaisotne bija krāsaina, radoša un prieka pilna. Koncerta vadītāju lomā lieliski iejutās deju studiju pedagoģes.

31. janvārī Pārdaugavas BJC “Altona”, Altonavas ielā 6, estrādes deju studijas “Festa” (pedagogs Kristīne Tihanova) un tautas deju kolektīva “Altona”(pedagogs Kaija Daugavvanaga)  mazākie audzēkņi priecēja skatītājus gan ar tautiskām, gan ar  estrādes dejām. Koncertā tika izdejotas jaunās sezonas dejas, kuras caurvija skolotāju ideja par brīnišķīgi pavadīto laiku kopā ar vecākiem, bērniem un pedagogiem.