Noslēdzies seminārs “Metodiskā materiāla – uzdevumu grāmatas “Zirnulis” pielietošana praktiskā darbā”

2019.gada 1.novembrī, lektores un grāmatu autores Dace Putānes vadībā,  notika seminārs “Metodiskā materiāla – uzdevumu grāmatas “Zirnulis” pielietošana praktiskā darbā”. Seminārs pulcināja kopā skolotājus, kas strādā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Semināra apmeklētāji radošā atmosfērā uzzināja, kā tapis metodiskais materiāls, kā tas aprobēts estētikas skoliņā “Mazais prātnieks”, kāds bija ceļš līdz grāmatai.  Visi semināra dalībnieki arī saņēma grāmatu, lai varētu to izmantot un bagātināt  savas interešu izglītības nodarbības un programmas.

Rīgas Jauno tehniķu centra estētikas skolas “Mazā Pūces skola” skolotājas Sanita Zīverte, Laura Timša un Santa Muceniece:

“Tikko kā ieraudzījām iespēju pieteikties Daces Putānes vadītajam semināram, uzreiz pieteicāmies, jo bijām bijuši uz viņas vadītiem semināriem jau iepriekš, tāpēc zinājām, ka būs jauki, vērtīgi un interesanti. Un tieši tā arī bija! Semināra sākumā bija iespēja pārrunāt visiem īpaši aktuālo tēmu par jauno kompetenču pieeju izglītībā. Diskusijas un viedokļi bija dažādi, bet Dace lieliski prata rast kopsaucēju un vienkāršā valodā, ar saprotamiem piemēriem izskaidrot neskaidros jautājumus. Īpaši interesanta mums likās praktiskā daļa, kuras laikā tika demonstrēta jaukā “Zirnuļa” grāmata, izskaidroti visi tajā atrodamie uzdevumi un pašām tika dota iespēja tos izpildīt. Ļoti novērtējam to, cik daudz darba autore ieguldījusi, lai taptu tik burvīgs materiāls, kas vienkāršā, bērniem saprotamā veidā parāda dabas likumsakarības caur  “zirņa attīstības ciklu”. Ar nepacietību gaidīsim nākamos Daces seminārus!”

Informāciju sagatavoja:  Inga Cimiņa