Mums svarīgi ir reizi gadā visiem satikties “Pulkā eimu, pulkā teku”

Rīgā darbojošās bērnu un jauniešu folkloras kopas sava mācību gada veikumā katru gadu dalās, sanākot kopā reģionālajā sarīkojumā.

Šogad visi tiksimies 26.martā Friča Brīvzemnieka pamatskolā, kur mūs sagaidīs mājinieki – folkloras kopa Spruksti ar savu vadītāju Sarmīti Sedliņu!

Bērnu un jauniešu Nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanas un saglabāšanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku” apvieno sevī visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas, arī Rīgas bērni darbojas šinī programmā. Kopā visi apgūstam gada tēmu, kas šogad ir “Senā skaņu pasaule”. Rīgas sarīkojumā ļoti gaidām visas Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopas, arī tās, kuras nesen sākušas darboties. Sarīkojumam būs trīs daļas – koncerts, izzinošās darbnīcas par gada tēmu un rotaļas, danči! Mums svarīgi ir reizi gadā visiem satikties un kopā sajust iemeslu, kāpēc esam izvēlējušies darboties tieši folkloras kopā!

Iepriekšējā gadā sarīkojums notika Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kur izzinājām tēmu – senie amati un meistarstiķi!

Informāciju sagatavoja

Dina Liepa

Centra galvenā speciāliste folkloras jomā