Aicinām uz kursiem “Lego robotika un lego konstruēšana”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām uz kursiem 30. janvārī un 6. februārī Rīgas Jauno tehniķu centrā (Bauskas iela 88) par tēmu “Lego robotika un lego konstruēšana”. Kursus vadīs Rīgas Jauno tehniķu centra skolotājas: Vizma Virse, Laura Timša, Viktorija Pavlova, kā arī Bērnu un jauniešu centra “Bolderāja” skolotāja Kristīne Katinska.

 30. janvāris plkst. 15.00 līdz 19.30

Lektores: Kristīne Katinska, Vizma Virse

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1. LEGO klucīšu izmantošana dažādu tēmu risinājumos pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. LEGO izmantošanas iespējas dažādos mācību priekšmetos. 2 Stāstījums, paraugi, grāmatas, interneta avoti.
2. LEGO izmantošana dažādos pasākumos kā pasākuma elementu, un LEGO konkursu veidošanas pieredze. LEGO spēles. 2 Paraugi, grāmatas, interneta avoti, darbu vērtēšanas kritēriji, pieredzes stāsti.
3. LEGO uzdevums no idejas līdz gatavam darbam. 2 Praktiskais uzdevums, eksperiments.
6. februāris plkst. 15.00 līdz 19.30

Lektores: Laura Timša, Viktorija Pavlova

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1. Iepazīstināšana ar Lego WeDo robotikas konstruktoru detaļām un sensoriem, to darbības principiem un programmēšanu. 1 Lekcija, prezentācija, paraugdemonstrējumi.
2. Praktiskais darbs – robotu būvēšanā izmantojot WeDo robotikas komplektus. Programmēšana izmantojot WeDo robotikas programmatūru. 1.5 Praktiskais uzdevums, instrukcijas, eksperiments, pašanalīze.
3. Ieteikumi darbā ar Lego WeDo robotiku. 0.5 Lekcija, prezentācija, paraugdemonstrējumi.
4. Ievaddaļa. Iepazīšanās ar Lego Mindstorms NXT konstruktoru un tā sastāvdaļām. 3D modelēšana. 1 Lekcija, prezentācija, modeļu demonstrēšana un izgatavošana, darbs pie datora – Lego Digital Designer.
5. Iepazīšanās ar Lego Mindstorms  NXT Programmatūru. Robotu veidi. Sensori. Materiāli. 1,5 Prezentācija, instrukcijas, praktiskais darbs – robotu izgatavošana un programmēšana.
6. Ieteikumi tematiskām mācību plānam. Robotu sacensības Latvijā. 0,5 Prezentācija, paraugdemonstrējums.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski  gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 30.01.2019 - 06.02.2019
Norises vieta: Rīgas Jauno tehniķu centrs, Bauskas iela 88

Pieteikuma anketa