Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Prāta treniņš un pašdisciplīna skolēna ikdienā”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Prāta treniņš un pašdisciplīna skolēna ikdienā” (8 stundas) apguvei. Programma norisināsies -tiešsaistē;

2022. gada 8. decembrī plkst. 10:00-15:00

Programmas klausītāji iepazīsies ar uzmanības un atmiņas trenēšanas tehnikām, kuras ikdienā palīdz precīzāk novērtēt situāciju, savus resursus un iespējas, vēlamos sasniedzamos rezultātus, kā arī radošās un analītiskās (kritiskās) domāšanas attīstības tehnikām , kuras palīdz attīstīt spēju ikdienā būt elastīgam, pielāgoties dinamiskiem apstākļiem, rast risinājumu ar ierobežotiem resursiem.

Programmas tēmas ;

· Prāts un prāta procesi: uzmanības precizitāte, uzmanības noturība, atmiņa, radošā domāšana, analītiskā (kritiskā) domāšana un to ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti.

· Uzmanības un atmiņas trenēšanas tehnikas, kuras ikdienā palīdz precīzāk novērtēt situāciju, savus resursus un iespējas, vēlamos sasniedzamos rezultātus.

· Radošās un analītiskās (kritiskās) domāšanas attīstības tehnikas, kuras palīdz attīstīt spēju ikdienā būt elastīgam, pielāgoties dinamiskiem apstākļiem, rast risinājumu ar ierobežotiem resursiem.

· Pašdiciplīna un tās attīstība dažādos vecuma periodos.

· Ikdienā izmantojamās saskarsmes tehnikas bērnu pašdisciplīnas attīstībai un nostiprināšanai.

Lektore: sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane

Aicinām aizpildīt pieteikumu anketu līdz 2022. gada 1.decembrim šeit: https://forms.office.com/r/gVAbeLtwhD


Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem dalība bezmaksas. Citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem kursu programma ir maksas pakalpojums saskaņā ar Rīgas domes 23.10.2012. lēmums Nr. 5376. Par maksas pakalpojumu lūgums sazināties ar programmas vadītāju, rakstot e-pastu gantapsons@edu.riga.lv

Programmas izmaksas citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem 29.81 EUR

Norises laiks: 08.12.2022 - 08.12.2022
Norises vieta: Tiešsaistē