Latgales priekšpilsēta Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” mākslas programmu audzēkņu acīm

Autors(i): Moisjuka - Vanaga Elīna, Žīgurs Imants, Rimicāne Ilze, Mēnese - Kudule Guna, Jevsejeva Olga
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2013
Apjoms (lpp): 37
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne tapusi, gatavojoties izstādei “Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm”, informācija par Voldemāra Irbes dzīves gājumu. “Plenērs “Daugavpils iela”, “Krāslavas iela” “Kalupes iela”, “Miera dārzs”, “2010 m garā Mūrnieku iela” un tās vēsture”.

Lasīt tālāk ->

Portreta glezniecības apguve vizuālās mākslas nodarbībās

Autors(i): Austers Gatis
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2009
Apjoms (lpp): 11
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē ir izstrādāta paņēmienu kopa, ar kuras palīdzību iespējams mākslas nodarbībās iepazīstināt ar portreta glezniecību gan skolu, gan interešu izglītības 12 līdz 16 gadus vecus audzēkņus.

Lasīt tālāk ->

Dažādu metožu pielietojums, veidojot vizuālās mākslas nodarbības

Autors(i): Austers Gatis
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2009
Apjoms (lpp): 4
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīta nodarbība “Krāsu savstarpēja jaukšana, jaunu krāsu iegūšana un dažādu toņu iegūšana” pēc N. Mīdžera stundas plāna.

Lasīt tālāk ->

Portrets un tā zīmēšana

Autors(i): Mickeviča Māra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 29
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta gan vizuālās mākslas pedagogiem, gan bērnu vecākiem, gan arī studijas vecākajiem audzēkņiem, kurā var rast vienas nodarbības pētījumu par tēmu “Portrets un tā zīmēšana”, apvienojot programmas obligātās prasības un audzēkņu vēlmi iesaistīties radošā procesa ideju tapšanā. Audzēkņi tēmu apgūst…

Lasīt tālāk ->

Materiāli zīmēšanas un gleznošanas nodarbību vadīšanai

Autors(i): Zeme Sanda
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 29
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskais materiāls paredzēts zīmēšanas un gleznošanas nodarbībām, kurās tiek veidotas zināšanas kompozīcijā, krāsu mācībā, grafikas un glezniecības pamatos, dodot ieskatu dažādos mākslas žanros un virzienos, parādot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu daudzveidību. Materiālā ir rodami nodarbību “Lokālā krāsa”, Faktūra glezniecībā”, “Gaisma un ēna”,…

Lasīt tālāk ->