Portreta glezniecības apguve vizuālās mākslas nodarbībās

Indekss: 1.05-01.02
Plaukta indekss: MM-1.05-01.02 Aus/Por
Autors(i): Austers Gatis
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2009
Apjoms (lpp): 11
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē ir izstrādāta paņēmienu kopa, ar kuras palīdzību iespējams mākslas nodarbībās iepazīstināt ar portreta glezniecību gan skolu, gan interešu izglītības 12 līdz 16 gadus vecus audzēkņus.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Gleznošana