Portrets un tā zīmēšana

Indekss: 1.05-01.01
Plaukta indekss: MM-1.05-01 Mic/Por
Autors(i): Mickeviča Māra
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 29
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta gan vizuālās mākslas pedagogiem, gan bērnu vecākiem, gan arī studijas vecākajiem audzēkņiem, kurā var rast vienas nodarbības pētījumu par tēmu “Portrets un tā zīmēšana”, apvienojot programmas obligātās prasības un audzēkņu vēlmi iesaistīties radošā procesa ideju tapšanā. Audzēkņi tēmu apgūst atbilstoši savam vecumam un prasmju līmenim.

Atslēgas vārdi: , , , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Zīmēšana, gleznošana