Dažādu metožu pielietojums, veidojot vizuālās mākslas nodarbības

Indekss: 1.05-01.02
Plaukta indekss: MM-1.05-01.02 Aus/Daž
Autors(i): Austers Gatis
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2009
Apjoms (lpp): 4
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīta nodarbība “Krāsu savstarpēja jaukšana, jaunu krāsu iegūšana un dažādu toņu iegūšana” pēc N. Mīdžera stundas plāna.

Atslēgas vārdi: , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Gleznošana