Vizuālā programmēšanas valoda SCRATCH

Indekss: 3.07-01.00
Plaukta indekss: MM - 3.07-01 Ber/Viz
Autors(i): Bernupe - Bernhofe Marija
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 35
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē apkopota Bērnu un jauniešu centra “Kurzeme” datorzinību studijas 2016./2017. mācību gada laikā uzkrātā pieredze vizuālās programmēšanas valodas “Scratch” apmācībā.
Vairākos konkrētos piemēros parādītas šīs valodas iespējas un valodas rīku pielietojumi.
Informātikas skolotāji un arī audzēkņi to var izmantot kā mācību līdzekli šīs valodas apguvei.

Atslēgas vārdi: , , , ,

Kategorijas: Tehniskā jaunrade, Datorapmācība