Vizuālā programmēšanas valoda SCRATCH

Autors(i): Bernupe - Bernhofe Marija
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 35
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē apkopota Bērnu un jauniešu centra “Kurzeme” datorzinību studijas 2016./2017. mācību gada laikā uzkrātā pieredze vizuālās programmēšanas valodas “Scratch” apmācībā. Vairākos konkrētos piemēros parādītas šīs valodas iespējas un valodas rīku pielietojumi. Informātikas skolotāji un arī audzēkņi to var izmantot kā mācību…

Lasīt tālāk ->

Multivides sistēmas

Autors(i): Sidorčika - Boboviča Inga
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2010
Apjoms (lpp): 13
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta izmantošanai gan interešu izglītībā, gan vispārizglītojošajā skolā, rosina izmantot multimediju disku kā lielisku līdzekli, daudzveidojot mācību procesu, lai padziļinātu, veidotu interesi un attīstītu audzēkņu intelektuālās refleksijas spējas, individualizētu un diferencētu mācības, kas sekmē audzēkņu pašizglītību, akcentējot audzēkņu patstāvīgo darbu…

Lasīt tālāk ->

Internetkonkurss “Mana Latvija”

Autors(i): Masaļskis Ēvalds
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē izklāstīts konkursa saturs un organizācija.

Lasīt tālāk ->

Programmēšanas pamatu apguve programmēšanas vidē “code.org”

Autors(i): Ieviņš Raivis
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta izmantošanai darbam ar pirmsskolas un sākumskolas pirmo divu klašu audzēkņiem – pedagogiem un vecākiem palīdzēs efektīvāk izmantot code.org programmēšanas vidi un spēs operatīvāk atrisināt bērniem radušās problēmas, pildot code.org uzdevumus.

Lasīt tālāk ->

Datu bāzes saturošu interneta mājas lapu veidošana

Autors(i): Bernupe - Bernhofe Marija
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne sniegs atbalstu Interneta mājas lapu (Web lapu) izveidē, kurā lietotājam ir dota iespēja ievadīt kaut kādu informāciju vai izdarīt izvēlni starp vairākiem piedāvājumiem. Mērķauditorija – vecāko klašu audzēkņi un informātikas skolotāji.

Lasīt tālāk ->