Multivides sistēmas

Indekss: 3.07-01.00
Plaukta indekss: mm-3.07-01 Sid/Mul
Autors(i): Sidorčika - Boboviča Inga
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2010
Apjoms (lpp): 13
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta izmantošanai gan interešu izglītībā, gan vispārizglītojošajā skolā, rosina izmantot multimediju disku kā lielisku līdzekli, daudzveidojot mācību procesu, lai padziļinātu, veidotu interesi un attīstītu audzēkņu intelektuālās refleksijas spējas, individualizētu un diferencētu mācības, kas sekmē audzēkņu pašizglītību, akcentējot audzēkņu patstāvīgo darbu apgūstot mācību vielu. Elektroniskā mācību materiāla sagatavošanā ir izmantotas audio, video, tekstuālās un navigācijas iespējas.

Atslēgas vārdi: , , , , ,

Kategorijas: Tehniskā jaunrade, Datorapmācība