Galda spēles veidošana izmantojot LEGO konstruktorus

Autors(i): Virse Vizma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Jauno tehniķu centrs
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 27
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota LEGO konstruktoru pulciņa 2. izglītības pakāpei – sākumskolas vecuma bērniem. LEGO detaļas ir pateicīgs mateiāls spēļu izveidei, kur ja vien ir ideja, visu var realizēt un izspēlēt. Ja ir pieejami LEGO pamata klucīši un pamatnes, var veidot jaunas vai…

Lasīt tālāk ->

Vizuālā programmēšanas valoda SCRATCH

Autors(i): Bernupe - Bernhofe Marija
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 35
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē apkopota Bērnu un jauniešu centra “Kurzeme” datorzinību studijas 2016./2017. mācību gada laikā uzkrātā pieredze vizuālās programmēšanas valodas “Scratch” apmācībā. Vairākos konkrētos piemēros parādītas šīs valodas iespējas un valodas rīku pielietojumi. Informātikas skolotāji un arī audzēkņi to var izmantot kā mācību…

Lasīt tālāk ->

Multivides sistēmas

Autors(i): Sidorčika - Boboviča Inga
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2010
Apjoms (lpp): 13
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta izmantošanai gan interešu izglītībā, gan vispārizglītojošajā skolā, rosina izmantot multimediju disku kā lielisku līdzekli, daudzveidojot mācību procesu, lai padziļinātu, veidotu interesi un attīstītu audzēkņu intelektuālās refleksijas spējas, individualizētu un diferencētu mācības, kas sekmē audzēkņu pašizglītību, akcentējot audzēkņu patstāvīgo darbu…

Lasīt tālāk ->

LEGO konstruktori – projekts: “Gadalaiki”

Autors(i): Virse Vizma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Jauno tehniķu centrs
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 27
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīts, kā izmantot LEGO, lai palīdzētu audzēkņiem izprast gadalaiku maiņu un diennakts ritmu. Šo projektu var realizēt gan pulciņa nodarbībās, gan nometnēs.

Lasīt tālāk ->

Internetkonkurss “Mana Latvija”

Autors(i): Masaļskis Ēvalds
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē izklāstīts konkursa saturs un organizācija.

Lasīt tālāk ->