Programmēšanas pamatu apguve programmēšanas vidē “code.org”

Indekss: 3.07-02.00
Plaukta indekss: MM-3.07-02.00
Autors(i): Ieviņš Raivis
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta izmantošanai darbam ar pirmsskolas un sākumskolas pirmo divu klašu audzēkņiem – pedagogiem un vecākiem palīdzēs efektīvāk izmantot code.org programmēšanas vidi un spēs operatīvāk atrisināt bērniem radušās problēmas, pildot code.org uzdevumus.

Atslēgas vārdi: , , , , ,

Kategorijas: Tehniskā jaunrade, Datorapmācība, Programmēšana