Vecrīgas noliktavas

Indekss: 2.00-04.00
Plaukta indekss: MM-2.00-04 Kun/Vec
Autors(i): Kuniga Ināra
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 33
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta izmantošanai Vecrīgas vēstures izziņas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. Tajā rodama informācija par rīdzinieku preču uzglabāšanai izmantotajām ēkām no 13. līdz 19. gadsimta vidum. Līdztekus celtņu raksturojumam norādītas noliktavu celtniecībai piemērotās teritorijas un kvartāli. Sniegts vispārējs eksportēto un importēto preču raksturojums un norādes par tirdzniecības partnervalstīm. Pielikumos uzskates materiāli – Vecrīgas kartes, celtņu attēli un ekskursijas maršruts zināšanu nostiprināšanai.

Atslēgas vārdi: , , , ,

Kategorijas: Vides interešu izglītība, Arheoloģijas pulciņš