Koku un krūmu noteikšana ziemā

ISBN: 978-9934-19-107-7
Autors(i): Svirževska Lilita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas Dabaszinību skola"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 15
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē ir sniegta informācija par Latvijas pilsētvidē biežāk sastopamo savvaļas un dekoratīvo koku noteikšanu ziemā pēc zariem ar pumpuriem.Tajā iekļautas 47 koku un krūmu noteikšanas kartītes, izmantošanas piemēri un ieteikumi skolotājiem nodarbību īstenošanai.

Lasīt tālāk ->

Vecrīgas noliktavas

Autors(i): Kuniga Ināra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 33
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta izmantošanai Vecrīgas vēstures izziņas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. Tajā rodama informācija par rīdzinieku preču uzglabāšanai izmantotajām ēkām no 13. līdz 19. gadsimta vidum. Līdztekus celtņu raksturojumam norādītas noliktavu celtniecībai piemērotās teritorijas un kvartāli. Sniegts vispārējs eksportēto un importēto preču…

Lasīt tālāk ->

Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem “Kristapiņu kapulaukā” Riebiņu novada Rušonu pagastā 2012. gada 2. – 13. jūlijā

Autors(i): Kuniga Ināra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 60
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīts kā audzēkņi apgūst iemaņas pieminekļa “Riebiņu novada Rušonas pagasta Kristapiņu 8. – 12. gadsimta līdzenajā kapulauks” izpētē mācoties izmērīt izrakumu laukumus, noteikt atradumu koordinātes, nivelēt, strādāt ar specifiskajiem arheologa darba rīkiem zemes slāņu un apbedījumu atsegšanā.

Lasīt tālāk ->

Zinātne virtuvē

Autors(i): Zakrepska Ieviņa
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 9
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīti pieci, ar vienkāršiem un visiem pieejamiem materiāliem pieejami eksperimenti, kurus izmantot sākumskolas vecuma bērnu nodarbībās, pētot dabas likumsakarības.

Lasīt tālāk ->

Rudenī ziedošo lakstaugu noteicējs

Autors(i): Svirževska Lilita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas Dabaszinību skola"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 12
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīts, kā pagatavot rudenī ziedošo augu sugu noteicēju un izmantot to izglītības procesā.

Lasīt tālāk ->